Портал женских новостей ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ МЕЦЕНАТСТВУ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ им. И.К. АЙВАЗОВСКОГО 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՆՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

ՆՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 2009

2009 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 576 մարդ: Դուրս է գրվել 622 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 5066: Գրանցվել է 16 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 112 144 - 1297
Կրծքի երեխաներ 42 55 - 499
Նորածնային պաթոլոգիայի 49 68 - 551
Վերակենդանացման 143 42 15 725
Նյարդաբանական 56 62 - 472
Մանկ.
նյարդաբանական
20 40 - 201
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
20 35 1 319
Աղեստամոքսային 14 19 - 143
Թոքային
վիրաբուժության
12 20 - 122
Վիրաբուժության 14 14 - 83
Մանկ.
վիրաբուժության
33 43 - 166
Մանկ.
վնասվածքաբանական
15 27 - 216
Քիթ-կոկորդ-ականջ 14 16 - 72
Դիմածնոտային 7 11 - 54
Ընդունարան 25 27 - 146
Ընդամենը 576 622 16 5066

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Մանկ.
նյարդ.
Գեղարք.       1          
Արմավիր 4 3 11 5 3 3 3 5 2
Շիրակ   1              
Լոռի   2           1 1
Արագածոտն     2     1      
Արարատ 3 2 7 3 2 4 3 4 3
Կոտայք     4 1   2      
Տավուշ         1        
Վայոց Ձոր                  
Սյունիք     1   1        
Արցախ                  

2009 թվականի դեկտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 8475 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 1162: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6018 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 1361: Նեղ մասնագետներին դիմել է 8965 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 33:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 5121 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 4151, տնային կանչերի թիվը կազմել է 526, որից 502-ը թերապևտիկ, իսկ 24-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4741 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 861, նեղ մասնագետներին դիմել է 775 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1469 հիվանդ, գրանցվել է 356 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1277 հիվանդ, գրանցվել է 500 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 2771 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1885 հիվանդ, գրանցվել է 304 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1268 մարդ, գրանցվել է 9 տնային կանչ:


2009 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 866 մարդ: Հոսպիտալացվել է 563 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 95 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 15 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 28
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 6
Նորածնային պաթոլոգիայի 1
Վերակենդանացման 29
Վիրաբուժության 2
Մանկ. վիրաբուժության 4
Նյարդաբանության և թերապիայի 4
Մանկ. նյարդաբանական 4
Թոքային վիրաբուժության 1
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 80

2009 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 128 երեխա. 71 տղա և 57 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 42-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 18-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 4 կգ 300 գ կշռով, 50 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ կշռով, 34 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.12 3 5 8
02.12 5 - 5
03.12 1 1 2
04.12 2 2 4
05.12 3 2 5
06.12 - 1 1
07.12 3 1 4
08.12 3 6 9
09.12 4 3 7
10.12 5 - 5
11.12 1 2 3
12.12 1 3 4
13.12 1 1 2
14.12 1 2 3
15.12 4 - 4
16.12 1 3 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.12 4 - 4
18.12 1 - 1
19.12 2 - 2
20.12 3 2 5
21.12 3 - 3
22.12 2 4 6
23.12 1 3 4
24.12 1 2 3
25.12 5 2 7
26.12 2 5 7
27.12 1 2 3
28.12 4 2 6
29.12 1 1 2
30.12 2 - 2
31.12 2 2 4
Ընդամենը 71 57 128

2009 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 116 երեխա. 73 տղա և 43 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 43-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 25-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 100 գ կշռով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 540 գ կշռով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.11 3 3 6
02.11 3 1 4
03.11 5 - 5
04.11 5 - 5
05.11 6 2 8
06.11 1 2 3
07.11 2 1 3
08.11 1 - 1
09.11 1 1 2
10.11 2 1 3
11.11 2 4 6
12.11 3 2 5
13.11 3 2 5
14.11 1 - 1
15.11 1 1 2
16.11 1 1 2
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.11 3 5 8
18.11 1 4 5
19.11 2 2 4
20.11 3 2 5
21.11 1 2 3
22.11 4 2 6
23.11 3 - 3
24.11 2 - 2
25.11 4 1 5
26.11 1 3 4
27.11 4 - 4
28.11 2 - 2
29.11 2 1 3
30.11 1 - 1
Ընդամենը 73 43 116

2009 թվականի նոյեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 6580 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 656: Մանկական բաժանմունք է դիմել 7224 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 1518: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9493 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 31:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3804 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3922, տնային կանչերի թիվը կազմել է 317, որից 291-ը թերապևտիկ, իսկ 26-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5561 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 991, նեղ մասնագետներին դիմել է 1230 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1186 հիվանդ, գրանցվել է 193 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1663 հիվանդ, գրանցվել է 527 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3110 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1590 հիվանդ, գրանցվել է 172 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1231 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2009 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 742 մարդ: Հոսպիտալացվել է 528 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 96 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 17 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 31
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 2
Նորածնային պաթոլոգիայի 6
Վերակենդանացման 20
Վիրաբուժության 3
Մանկ. վիրաբուժության 8
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 3
Թոքային վիրաբուժության 1
Աղեստամոքսային 2
Ընդամենը 79

2009 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 527 մարդ: Դուրս է գրվել 537 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4456: Գրանցվել է 10 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 67 77 - 653
Կրծքի երեխաներ 23 29 - 221
Նորածնային
պաթոլոգիայի
35 12 - 345
Վերակենդանացման 99 28 10 615
Նյարդաբանական 27 25 - 270
Մանկ.
նյարդաբանական
35 48 - 300
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
27 41 - 370
Աղեստամոքսային 22 39 - 337
Թոքային
վիրաբուժության
14 14 - 108
Վիրաբուժության 14 16 - 126
Մանկ.
վիրաբուժության
48 63 - 326
Մանկ.
վնասվածքաբանական
18 19 - 363
Քիթ-կոկորդ-ականջ 57 58 - 197
Դիմածնոտային 14 8 - 79
Ընդունարան 27 27 - 146
Ընդամենը 527 537 10 4456

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք.         1 1       1
Արմավիր 3 2 9 1 5 5 3 3 5 3
Շիրակ 1                  
Լոռի   2   1     1   3  
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 3 3 8 3 3 3 2 2 2 2
Կոտայք   2 5     3   1 2 1
Տավուշ       1 1          
Վայոց
Ձոր
                   
Սյունիք     1              
Արցախ           1        

2009 թվականի հոկտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 6817 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 372: Մանկական բաժանմունք է դիմել 7383 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 410: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10389 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 34:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3706 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3678, տնային կանչերի թիվը կազմել է 188, որից 163-ը թերապևտիկ, իսկ 25-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5558 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 238, նեղ մասնագետներին դիմել է 1592 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1272 հիվանդ, գրանցվել է 117 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1828 հիվանդ, գրանցվել է 172 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3485 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1839 հիվանդ, գրանցվել է 92 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1704 մարդ, գրանցվել է 9 տնային կանչ:


2009 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 831 մարդ: Հոսպիտալացվել է 619 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 102 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 22 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 30
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 5
Նորածնային պաթոլոգիայի 7
Վերակենդանացման 25
Վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 5
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 2
Թոքային վիրաբուժության 3
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 102

2009 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 133 երեխա. 69 տղա և 64 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 42-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 19-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 4 կգ 600 գ կշռով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 470 գ կշռով, 40 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.10 4 1 5
02.10 4 1 5
03.10 3 1 4
04.10 - 1 1
05.10 1 3 4
06.10 2 3 5
07.10 4 3 7
08.10 1 4 5
09.10 1 3 4
10.10 1 - 1
11.10 2 1 3
12.10 1 2 3
13.10 1 4 5
14.10 3 3 6
15.10 5 1 6
16.10 2 1 3
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.10 3 - 3
18.10 - 2 2
19.10 1 1 2
20.10 1 4 5
21.10 6 1 7
22.10 - 1 1
23.10 3 4 7
24.10 - 3 3
25.10 4 3 7
26.10 1 5 6
27.10 2 1 3
28.10 3 3 6
29.10 2 1 3
30.10 2 1 3
31.10 6 2 8
Ընդամենը 69 64 133

2009 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 618 մարդ: Դուրս է գրվել 595 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 5335: Գրանցվել է 15 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 86 80 - 719
Կրծքի երեխաներ 21 21 - 229
Նորածնային
պաթոլոգիայի
42 55 1 594
Վերակենդանացման 125 34 14 636
Նյարդաբանական 28 28 - 308
Մանկ.
նյարդաբանական
32 45 - 392
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
36 52 - 477
Աղեստամոքսային 42 40 - 603
Թոքային
վիրաբուժության
25 32 - 262
Վիրաբուժության 17 21 - 143
Մանկ.
վիրաբուժության
59 58 - 340
Մանկ.
վնասվածքաբանական
25 31 - 256
Քիթ-կոկորդ-ականջ 49 57 - 177
Դիմածնոտային 13 21 - 80
Ընդունարան 18 20 - 119
Ընդամենը 618 595 15 5335

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք.     1 1       1  
Արմավիր 4 7 11 4 3 9 4 7 2
Շիրակ   1              
Լոռի       1   1 1 2  
Արագա-
ծոտն
    1 2   3 2    
Արարատ 3 3 9 3 3 7 7 5 1
Կոտայք 2 3 7 3 1 7   6  
Տավուշ       1          
Վայոց
Ձոր
            1    
Սյունիք         1 1      

2009 թվականի սեպտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 5356 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 320: Մանկական բաժանմունք է դիմել 5795 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 356: Նեղ մասնագետներին դիմել է 7815 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 24:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2794 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2208, տնային կանչերի թիվը կազմել է 171, որից 152-ը թերապևտիկ, իսկ 19-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3999 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 211, նեղ մասնագետներին դիմել է 1165 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1182 հիվանդ, գրանցվել է 100 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1796 հիվանդ, գրանցվել է 145 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 2972 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1380 հիվանդ, գրանցվել է 63 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1470 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2009 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 783 մարդ: Հոսպիտալացվել է 536 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 85 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 5 մարդ, որոնցից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 23
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 4
Նորածնային պաթոլոգիայի 7
Վերակենդանացման 27
Վիրաբուժության 8
Մանկ. վիրաբուժության 1
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 3
Մանկ. նյարդաբանական 2
Թոքային վիրաբուժության 3
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 80

2009 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 131 երեխա. 56 տղա և 75 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 60-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 18-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 250 գ կշռով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 860 գ կշռով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.09 - 2 2
02.09 2 2 4
03.09 - - -
04.09 1 - 1
05.09 1 4 5
06.09 - 2 2
07.09 1 5 6
08.09 3 2 5
09.09 2 5 7
10.09 2 5 7
11.09 1 2 3
12.09 3 - 3
13.09 - 2 2
14.09 1 2 3
15.09 2 2 4
16.09 1 2 3
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.09 1 2 3
18.09 5 2 7
19.07 4 1 5
20.09 2 1 3
21.09 1 3 4
22.09 3 2 5
23.09 2 4 6
24.09 1 1 2
25.09 4 5 9
26.09 1 3 4
27.09 3 6 9
28.09 2 - 2
29.09 3 6 9
30.09 4 2 6
Ընդամենը 56 75 131

2009 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 534 մարդ: Դուրս է գրվել 516 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4634: Գրանցվել է 12 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 71 86 - 593
Կրծքի երեխաներ 15 27 - 165
Նորածնային
պաթոլոգիայի
40 54 - 693
Վերակենդանացման 106 30 12 639
Նյարդաբանական 32 29 - 316
Մանկ.
նյարդաբանական
37 45 - 351
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
35 57 - 534
Աղեստամոքսային 30 28 - 260
Թոքային
վիրաբուժության
23 24 - 202
Վիրաբուժության 11 13 - 92
Մանկ.
վիրաբուժության
36 35 - 219
Մանկ.
վնասվածքաբանական
24 24 - 248
Քիթ-կոկորդ-ականջ 34 26 - 100
Դիմածնոտային 19 15 - 86
Ընդունարան 21 23 - 136
Ընդամենը 534 516 12 4634

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ. վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք.   1 1 1            
Արմավիր 3 5 11 3 5 6 5 5 2 3
Շիրակ   1                
Լոռի       1   1     1  
Արագա-
ծոտն
          1 2 1 1  
Արարատ 4 1 9 1 1 7 4 4 4 2
Կոտայք 2 2 5 2 1 2   1 3  
Տավուշ       1            
Վայոց
Ձոր
          1        
Սյունիք     1       1      
Արցախ             1   1  

2009 թվականի օգոստոս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 4468 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 166: Մանկական բաժանմունք է դիմել 5019 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 268: Նեղ մասնագետներին դիմել է 6027 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 72:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2171 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 1837, տնային կանչերի թիվը կազմել է 136, որից 106-ը թերապևտիկ, իսկ 30-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3970 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 143, նեղ մասնագետներին դիմել է 933 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1208 հիվանդ, գրանցվել է 85 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1049 հիվանդ, գրանցվել է 125 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 2426 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1089 հիվանդ, գրանցվել է 81 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 831 մարդ, գրանցվել է 4 տնային կանչ:


2009 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 801 մարդ: Հոսպիտալացվել է 530 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 88 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 12 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 22
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 3
Նորածնային պաթոլոգիայի 2
Վերակենդանացման 30
Վիրաբուժության 5
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 6
Մանկ. վիրաբուժության 2
Թոքային 4
Ընդամենը 76

2009 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 528 մարդ: Դուրս է գրվել 516 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4676: Գրանցվել է 11 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 52 65 - 495
Կրծքի երեխաներ 35 40 - 301
Նորածնային
պաթոլոգիայի
29 38 - 620
Վերակենդանացման 114 26 11 572
Նյարդաբանական 24 22 - 235
Մանկ.
նյարդաբանական
26 44 - 339
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
36 51 - 517
Աղեստամոքսային 25 22 - 244
Թոքային
վիրաբուժության
21 22 - 241
Վիրաբուժության 19 18 - 111
Մանկ.
վիրաբուժության
42 50 - 249
Մանկ.
վնասվածքաբանական
22 28 - 317
Քիթ-կոկորդ-ականջ 46 47 - 191
Դիմածնոտային 13 15 - 93
Ընդունարան 24 28 - 152
Ընդամենը 528 516 11 4676

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ. վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Գեղարք.     2 1     2   1
Արմավիր 2 7 11 3 6 7 6 3 3
Շիրակ   2     2        
Լոռի       2     1 1 1
Արագա-
ծոտն
      1   1     1
Արարատ 6 3 9 1 2 5 4 3 4
Կոտայք 3 4 6 2 2 3 7 2  
Տավուշ       1 1        
Վայոց
Ձոր
  3       1     1
Սյունիք 1   1            
Արցախ   1         1    

2009 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 132 երեխա. 76 տղա և 56 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 52-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 27-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 4 կգ 250 գ կշռով, 55 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 480 գ կշռով, 38 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.08 1 - 1
02.08 1 - 1
03.08 3 - 3
04.08 2 4 6
05.08 6 1 7
06.08 3 - 3
07.08 2 2 4
08.08 - 7 7
09.08 - 2 2
10.08 2 2 4
11.08 3 1 4
12.08 4 4 8
13.08 3 2 5
14.08 - - -
15.08 10 - 10
16.08 4 1 5
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.08 2 4 6
18.08 1 1 2
19.08 2 3 5
20.08 - 1 1
21.08 3 3 6
22.08 3 1 4
23.08 1 - 1
24.08 1 3 4
25.08 4 1 5
26.08 6 2 8
27.08 2 1 3
28.08 2 3 5
29.08 3 - 3
30.08 1 3 4
31.08 1 4 5
Ընդամենը 76 56 132

2009 թվականի հուլիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 5797 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 268: Մանկական բաժանմունք է դիմել 5375 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 257: Նեղ մասնագետներին դիմել է 8735 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 25:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3073 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3039, տնային կանչերի թիվը կազմել է 146, որից 124-ը թերապևտիկ, իսկ 22-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4031 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 148, նեղ մասնագետներին դիմել է 1169 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1204 հիվանդ, գրանցվել է 68 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1344 հիվանդ, գրանցվել է 109 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3121 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1520 հիվանդ, գրանցվել է 76 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1406 մարդ, գրանցվել է 3 տնային կանչ:


2009 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 588 մարդ: Դուրս է գրվել 596 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 5123: Գրանցվել է 7 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 74 96 - 704
Կրծքի երեխաներ 26 38 - 359
Նորածնային
պաթոլոգիայի
44 52 - 669
Վերակենդանացման 130 29 6 576
Նյարդաբանական 23 24 - 170
Մանկ.
նյարդաբանական
37 47 - 354
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
29 58 1 561
Աղեստամոքսային 25 35 - 356
Թոքային
վիրաբուժության
24 27 - 238
Վիրաբուժության 16 16 - 107
Մանկ. վիրաբուժության 50 53 - 233
Մանկ.
վնասվածքաբանական
35 46 - 432
Քիթ-կոկորդ-ականջ 39 46 - 168
Դիմածնոտային 17 15 - 92
Ընդունարան 19 14 - 104
Ընդամենը 588 596 7 5123

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Գեղարք.     2 2 1       1
Արմավիր 6 8 17 5 7 7 7 3 6
Շիրակ 1 1     1        
Լոռի       2     1    
Արագա-
ծոտն
  1 4 3 3 3 3    
Արարատ 5 3 11 3 1 7 6 4 4
Կոտայք 3   9 2 3 4 5 1 5
Տավուշ       1 1        
Վայոց
Ձոր
  1       2      
Սյունիք     2       1 1 2
Արցախ 1           1   1

2009 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 845 մարդ: Հոսպիտալացվել է 589 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 90 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 14 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 22
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 7
Նորածնային պաթոլոգիայի 3
Վերակենդանացման 25
Վիրաբուժության 5
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 4
Մանկ. վիրաբուժության 7
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 76

2009 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 129 երեխա. 70 տղա և 59 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 52-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 25-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 500 գ կշռով, 54 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 2 կգ կշռով, 43 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.07 3 1 4
02.07 3 1 4
03.07 1 1 2
04.07 2 2 4
05.07 1 2 3
06.07 2 1 3
07.07 1 3 4
08.07 1 - 1
09.07 2 3 5
10.07 1 1 2
11.07 2 2 4
12.07 5 3 8
13.07 2 1 3
14.07 1 3 4
15.07 1 3 4
16.07 4 2 6
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.07 2 5 7
18.07 3 2 5
19.07 1 1 2
20.07 5 1 6
21.07 2 2 4
22.07 1 1 2
23.07 6 2 8
24.07 3 2 5
25.07 3 3 6
26.07 1 2 3
27.07 2 - 2
28.07 2 2 4
29.07 3 4 7
30.07 3 3 6
31.07 1 - 1
Ընդամենը 70 59 129

2009 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 113 երեխա. 60 տղա և 53 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 39-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 20-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 700 գ կշռով, 55 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 800 գ կշռով, 43 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.06 3 3 6
02.06 1 3 4
03.06 3 1 4
04.06 3 - 3
05.06 - 2 2
06.06 3 1 4
07.06 7 1 8
08.06 1 1 2
09.06 1 5 6
10.06 1 3 4
11.06 2 2 4
12.06 3 3 6
13.06 3 1 4
14.06 1 - 1
15.06 3 1 4
16.06 - 2 2
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.06 3 1 4
18.06 1 3 4
19.06 - 3 3
20.06 1 2 3
21.06 2 1 3
22.06 2 1 3
23.06 2 2 4
24.06 1 2 3
25.06 3 2 5
26.06 1 1 2
27.06 2 1 3
28.06 1 1 2
29.06 2 4 6
30.06 4 - 4
Ընդամենը 60 53 113

2009 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 4391 մարդ: Հոսպիտալացվել է 617 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 75 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 9 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 16
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 6
Նորածնային պաթոլոգիայի 3
Վերակենդանացման 25
Թոքային վիրաբուժության 1
Վիրաբուժության 2
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 6
Մանկ. վիրաբուժության 4
Ընդամենը 66

2009 թվականի հունիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 5983 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 361: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6348 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 367: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10543 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 65:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3029 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3008, տնային կանչերի թիվը կազմել է 175, որից 156-ը թերապևտիկ, իսկ 19-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4778 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 221, նեղ մասնագետներին դիմել է 2401 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1263 հիվանդ, գրանցվել է 112 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1570 հիվանդ, գրանցվել է 146 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3589 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1691 հիվանդ, գրանցվել է 93 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1545 մարդ, գրանցվել է 12 տնային կանչ:


2009 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 537 մարդ: Դուրս է գրվել 495 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4529: Գրանցվել է 13 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 95 95 - 865
Կրծքի երեխաներ 27 35 - 319
Նորածնային
պաթոլոգիայի
46 63 - 675
Վերակենդանացման 94 31 13 425
Նյարդաբանական 22 22 - 207
Մանկ.
նյարդաբանական
42 49 - 401
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
39 42 - 524
Աղեստամոքսային 26 17 - 299
Թոքային
վիրաբուժության
25 28 - 263
Վիրաբուժության 9 8 - 91
Մանկ.
վիրաբուժության
43 46 - 207
Մանկ.
վնասվածքաբանական
34 37 - 434
Քիթ-կոկորդ-ականջ 80 71 - 257
Դիմածնոտային 15 17 - 98
Ընդունարան 20 19 - 142
Ընդամենը 537 495 13 4529

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք.     1   1 2 1 1    
Արմավիր 4 7 8 7 4 5 7 4 6 2
Շիրակ 2 2 3       2   1  
Լոռի       1       1 1  
Արագա-
ծոտն
    3 1 3 3 1      
Արարատ 2 3 9 5   15   4 5 1
Կոտայք 2 4 4 3   5     4 3
Տավուշ     1 1     2      
Վայոց
Ձոր
        1          
Սյունիք               1    
Արցախ   1     1   1      

2009 թվականի մայիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 5777 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 354: Մանկական բաժանմունք է դիմել 5973 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 529: Նեղ մասնագետներին դիմել է 8408 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 72:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2953 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2503, տնային կանչերի թիվը կազմել է 202, որից 180-ը թերապևտիկ, իսկ 22-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4506 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 327, նեղ մասնագետներին դիմել է 1627 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1225 հիվանդ, գրանցվել է 83 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1467 հիվանդ, գրանցվել է 202 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3159 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1599 հիվանդ, գրանցվել է 91 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1119 մարդ, գրանցվել է 12 տնային կանչ:


2009 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 832 մարդ: Հոսպիտալացվել է 572 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 111 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 24 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 30
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 5
Նորածնային պաթոլոգիայի 8
Վերակենդանացման 26
Թոքային վիրաբուժության 2
Վիրաբուժության 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 4
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 7
Քիթ-կոկորդ-ականջ 1
Ընդամենը 87

2009 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 118 երեխա. 63 տղա և 55 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 34-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 22-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 5 կգ կշռով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 350 գ կշռով, 41 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.05 3 1 4
02.05 1 2 3
03.05 4 2 6
04.05 1 3 4
05.05 2 4 6
06.05 - 1 1
07.05 2 1 3
08.05 1 1 2
09.05 - 4 4
10.05 2 1 3
11.05 1 - 1
12.05 2 2 4
13.05 2 2 4
14.05 - 2 2
15.05 3 3 6
16.05 2 1 3
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.05 2 1 3
18.05 4 3 7
19.05 4 4 8
20.05 - 2 2
21.05 1 3 4
22.05 - 3 3
23.05 2 1 3
24.05 1 - 1
25.05 9 2 11
26.05 2 2 4
27.05 4 - 4
28.05 4 - 4
29.05 1 3 4
30.05 1 2 3
31.05 2 - 2
Ընդամենը 63 55 118

2009 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 571 մարդ: Դուրս է գրվել 614 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 5712: Գրանցվել է 10 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 71 94 - 848
Կրծքի երեխաներ 59 67 - 600
Նորածնային
պաթոլոգիայի
64 88 1 927
Վերակենդանացման 107 34 9 645
Նյարդաբանական 17 23 - 230
Մանկ.
նյարդաբանական
34 45 - 353
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
31 50 - 501
Աղեստամոքսային 20 34 - 304
Թոքային
վիրաբուժության
23 31 - 261
Վիրաբուժության 15 16 - 106
Մանկ.
վիրաբուժության
34 39 - 231
Մանկ.
վնասվածքաբանական
36 30 - 408
Քիթ-կոկորդ-ականջ 27 28 - 71
Դիմածնոտային 7 5 - 48
Ընդունարան 26 29 - 184
Ընդամենը 571 614 10 5712

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.     2     1 1   2  
Արմավիր 3 8 7 6 3 4 5 3 5 1
Շիրակ 2 1 1 1     1      
Լոռի       1       1 2  
Արագա-
ծոտն
    4 1 2 9 1   1  
Արարատ 4   10 4   11 4 4 5 2
Կոտայք   5 5   1 4   2    
Տավուշ             1      
Վայոց
Ձոր
        1       1 1
Սյունիք       1            
Արցախ   2     1   1      

2009 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 121 երեխա. 56 տղա և 65 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 50-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 18-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 4 կգ 500 գ կշռով, 50 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 450 գ կշռով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.04 3 3 6
02.04 3 - 3
03.04 2 2 4
04.04 1 1 2
05.04 3 1 4
06.04 2 1 3
07.04 2 1 3
08.04 - 3 3
09.04 3 5 8
10.04 - 1 1
11.04 2 3 5
12.04 2 6 8
13.04 4 1 5
14.04 4 2 6
15.04 2 5 7
16.04 1 1 2
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.04 2 1 3
18.04 3 1 4
19.04 - - -
20.04 2 5 7
21.04 4 2 6
22.04 3 2 5
23.04 1 4 5
24.04 1 - 1
25.04 1 2 3
26.04 2 1 3
27.04 - 6 6
28.04 1 2 3
29.04 1 2 3
30.04 1 1 2
Ընդամենը 56 65 121

2009 թվականի ապրիլ ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 6425 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 422: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6047 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 715: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9899 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 70:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3079 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3014, տնային կանչերի թիվը կազմել է 225, որից 202-ը թերապևտիկ, իսկ 23-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4684 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 467, նեղ մասնագետներին դիմել է 1320 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1256 հիվանդ, գրանցվել է 116 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1363 հիվանդ, գրանցվել է 248 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3655 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 2090 հիվանդ, գրանցվել է 104 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1910 մարդ, գրանցվել է 6 տնային կանչ:


2009 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 549 մարդ: Դուրս է գրվել 521 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4938: Գրանցվել է 11 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 83 98 - 893
Կրծքի երեխաներ 42 39 - 359
Նորածնային
պաթոլոգիայի
54 56 - 695
Վերակենդանացման 127 30 10 571
Նյարդաբանական և
թերապիայի
22 19 1 185
Մանկ.
նյարդաբանական
29 40 - 384
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
19 35 - 445
Աղեստամոքսային 23 26 - 262
Թոքային
վիրաբուժության
17 19 - 161
Վիրաբուժության 27 39 - 199
Մանկ.
վիրաբուժության
36 30 - 133
Մանկ.
վնասվածքաբանական
17 27 - 274
Քիթ-կոկորդ-ականջ 26 28 - 104
Դիմածնոտային 11 10 - 59
Ընդունարան 26 25 - 214
Ընդամենը 549 521 11 4938

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք.   2 2 1 3   2 2    
Արմավիր 5 5 14 3 2 5 1 3 4 1
Շիրակ 1 3     1   2   3  
Լոռի   1   1     2   1 1
Արագա-
ծոտն
  2 5   2 1        
Արարատ 1   14     9        
Կոտայք     6     2       1
Տավուշ     1 2            
Վայոց
Ձոր
      1 1       1  
Սյունիք 1     1     1 1    
Արցախ   3   2     1   2  

2009 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 784 մարդ: Հոսպիտալացվել է 551 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 97 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 16 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 22
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 5
Նորածնային պաթոլոգիայի 10
Վերակենդանացման 29
Թոքային վիրաբուժության 5
Մանկ. վիրաբուժության 2
Վիրաբուժության 2
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 2
Ընդամենը 81

2009 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 689 մարդ: Հոսպիտալացվել է 538 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 76 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 10 մարդ, որոնցից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 21
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 3
Նորածնային պաթոլոգիայի 4
Վերակենդանացման 25
Թոքային վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 2
Վիրաբուժության 5
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 2
Ընդամենը 66

2009 թվականի մարտ ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 7282 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 476: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6787 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 563: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10869 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 66:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3328 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3240, տնային կանչերի թիվը կազմել է 257, որից 240-ը թերապևտիկ, իսկ 17-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4931 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 345, նեղ մասնագետներին դիմել է 1571 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1556 հիվանդ, գրանցվել է 142 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1856 հիվանդ, գրանցվել է 218 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3643 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 2398 հիվանդ, գրանցվել է 94 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2415 մարդ, գրանցվել է 10 տնային կանչ:


2009 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 108 երեխա. 63 տղա և 45 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 35-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 20-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 500 գ կշռով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 450 գ կշռով, 41 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.03 1 4 5
02.03 1 - 1
03.03 3 4 7
04.03 2 - 2
05.03 2 1 3
06.03 2 1 3
07.03 - - -
08.03 1 3 4
09.03 2 3 5
10.03 - - -
11.03 1 3 4
12.03 3 2 5
13.03 - - -
14.03 4 3 7
15.03 3 - 3
16.03 - 1 1
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.03 1 - 1
18.03 3 - 3
19.03 4 1 5
20.03 1 2 3
21.03 2 4 6
22.03 4 - 4
23.03 1 1 2
24.03 5 - 5
25.03 4 2 6
26.03 2 1 3
27.03 2 - 2
28.03 1 1 2
29.03 4 - 4
30.03 2 4 6
31.03 2 4 6
Ընդամենը 63 45 108

2009 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 537 մարդ: Դուրս է գրվել 495 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4529: Գրանցվել է 10 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 66 72 - 730
Կրծքի երեխաներ 35 34 - 310
Նորածնային
պաթոլոգիայի
45 57 - 595
Վերակենդանացման 97 26 10 553
Նյարդաբանական և
թերապիայի
28 31 - 277
Մանկ.
նյարդաբանական
36 43 - 353
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
27 32 - 387
Աղեստամոքսային 33 31 - 352
Թոքային
վիրաբուժության
18 21 - 116
Վիրաբուժության 41 29 - 240
Մանկ.
վիրաբուժության
43 41 - 220
Մանկ.
վնասվածքաբանական
22 24 - 304
Քիթ-կոկորդ-ականջ 25 26 - 95
Դիմածնոտային 9 12 - 47
Ընդունարան 15 16 - 98
Ընդամենը 537 495 10 4529

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Երևան                    
Գեղարք. 2 2 4 1   1     2 1
Արմավիր 1 6 5 3 1 11 5 2 2 3
Շիրակ 3               1  
Լոռի   1 1 1   1 1      
Արագա-
ծոտն
1 2 6 1   4 1      
Արարատ 7   8 2 2 11 6 4 2 3
Կոտայք   5 5   1 2 1 1 5  
Տավուշ     1 1            
Վայոց
Ձոր
      1   2   1    
Սյունիք     1 1     1 1 2  
Արցախ 1 1 1   1       1  
Վրաստան         1     1    

2009 թվականի փետրվար ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 6236 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 611: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6436 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 585: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9233 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 65:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3183 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2832, տնային կանչերի թիվը կազմել է 316, որից 291-ը թերապևտիկ, իսկ 25-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4639 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 348, նեղ մասնագետներին դիմել է 1648 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1340 հիվանդ, գրանցվել է 178 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1797 հիվանդ, գրանցվել է 237 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3370 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1713 հիվանդ, գրանցվել է 142 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1383 մարդ, գրանցվել է 7 տնային կանչ:


2009 թվականի փետրվար ամսվա 16-28-ի տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 55 երեխա. 33 տղա և 22 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 22-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 9-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 3 կգ 850 գ կշռով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 650 գ կշռով , 45 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
16.02 2 2 4
17.02 4 1 5
18.02 2 3 5
19.02 5 1 6
20.02 2 - 2
21.02 4 - 5
22.02 1 - 1
23.02 3 1 4
24.02 4 3 7
25.02 3 3 6
26.02 2 2 4
27.02 1 2 3
28.02 - 3 3
Ընդամենը 33 22 55

2009 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 464 մարդ: Դուրս է գրվել 453 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 4082: Գրանցվել է 13 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 84 96 - 854
Կրծքի երեխաներ 27 29 - 227
Նորածնային
պաթոլոգիայի
36 60 - 591
Վերակենդանացման 99 32 12 493
Նյարդաբանական և
թերապիայի
30 29 - 282
Մանկ.
նյարդաբանական
31 44 - 302
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
25 25 1 237
Աղեստամոքսային 24 30 - 287
Թոքային
վիրաբուժության
15 15 - 128
Վիրաբուժության 8 8 - 54
Մանկ.
վիրաբուժության
27 31 - 152
Մանկ.
վնասվածքաբանական
20 15 - 239
Քիթ-կոկորդ-ականջ 17 14 - 68
Դիմածնոտային 12 10 - 67
Ընդունարան 14 15 - 101
Ընդամենը 464 453 13 4082

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Երևան                    
Գեղարք.   1   1 3 1   1    
Արմավիր 2 4 6 2 5 7 1 2 5 3
Շիրակ 1       1       3  
Լոռի     3 1   1   1 1  
Արագա-
ծոտն
3   3     5   2 3 1
Արարատ 2 2 6 9   12 1 6 4 4
Կոտայք                 5  
Տավուշ   1       1 1      
Վայոց
Ձոր
1         2        
Սյունիք   1     1         1
Արցախ       1     1      

2009 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 610 մարդ: Հոսպիտալացվել է 465 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 73 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 11 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 24
Նորածնային պաթոլոգիայի 3
Վերակենդանացման 19
Թոքային վիրաբուժության 3
Մանկ. վիրաբուժության 7
Վիրաբուժության 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Ընդամենը 62

2009 թվականի փետրվար ամսվա 1-15-ի տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 41 երեխա. 21 տղա և 20 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 11-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 9-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 350 գ կշռով, 55 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 2 կգ, 45 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.02 4 3 7
02.02 - 1 1
03.02 3 1 4
04.02 1 1 2
05.02 - 5 5
06.02 3 - 3
07.02 2 1 3
08.02 - - -
09.02 1 3 4
10.02 1 3 4
11.02 2 - 2
12.02 3 - 3
13.02 - - -
14.02 1 - 1
15.02 - 2 2
Ընդամենը 21 20 41

2009 թվականի հունվար ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 4925 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 617: Մանկական բաժանմունք է դիմել 4288 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 572: Նեղ մասնագետներին դիմել է 3869 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 55:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2808 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 1496, տնային կանչերի թիվը կազմել է 296, որից 282-ը թերապևտիկ, իսկ 14-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3376 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 368, նեղ մասնագետներին դիմել է 1269 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 835 հիվանդ, գրանցվել է 191 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 912 հիվանդ, գրանցվել է 204 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 2373 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1282 հիվանդ, գրանցվել է 144 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 991 մարդ, գրանցվել է 8 տնային կանչ:


2009 թվականի հունվար ամսվա 12-31-ի տվյալներով՝ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 69 երեխա. 31 տղա և 38 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 26-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 14-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4կգ 500գ կշռով, 54սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1կգ 750գ կշռով, 42սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01-11.01 սանմշակում
12.01 1 - 1
13.01 3 1 4
14.01 - 2 2
15.01 1 2 3
16.01 2 1 3
17.01 1 1 2
18.01 1 2 3
19.01 2 1 3
20.01 1 3 4
21.01 - 2 2
22.01 3 2 5
23.01 - 2 2
24.01 3 3 6
25.01 3 3 6
26.01 - 3 3
27.01 4 3 7
28.01 1 - 1
29.01 1 4 5
30.01 2 3 5
31.01 2 - 2
Ընդամենը 31 38 69

2009 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 409 մարդ: Դուրս է գրվել 315 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 3354: Գրանցվել է 15 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 71 57 - 573
Կրծքի երեխաներ 24 19 - 197
Նորածնային
պաթոլոգիայի
41 36 - 393
Վերակենդանացման 72 24 14 454
Նյարդաբանական և
թերապիայի
22 16 - 188
Մանկ.
նյարդաբանական
30 26 - 292
Մանկ.
նեյրովիրաբուժության
17 23 1 283
Աղեստամոքսային 23 14 - 205
Թոքային
վիրաբուժության
21 23 - 143
Վիրաբուժության 8 7 - 50
Մանկ.
վիրաբուժության
30 29 - 208
Մանկ.
վնասվածքաբանական
18 15 - 215
Քիթ-կոկորդ-ականջ 8 6 - 29
Դիմածնոտային 11 9 - 47
Ընդունարան 13 11 - 77
Ընդամենը 409 315 15 3354

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն ըստ մարզերի հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Երևան                    
Գեղարք.           2 1      
Արմավիր 4 2 12 3 2 7 7 2 3 2
Շիրակ   1     1       1  
Լոռի                 1  
Արագա-
ծոտն
      1            
Արարատ 3 1 1 3 1 3 3 2 3 1
Կոտայք     2     5 3      
Տավուշ       1 2          
Վայոց
Ձոր
    1              
Սյունիք                 1  
Արցախ               1 1  

2009 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով` «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 566 մարդ: Հոսպիտալացվել է 409 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 73 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 13 մարդ, որոնցից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 19
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 1
Նորածնային պաթոլոգիայի 2
Վերակենդանացման 16
Մանկ. նյարդաբանական 4
Թոքային վիրաբուժության 8
Մանկ. վիրաբուժության 3
Վիրաբուժության 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 3
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 60

Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ստացողի էլ. հասցեն*
 

ՕՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մուտք

Գրանցվել  Մոռացել եք գաղտնաբառը?
Некоторые функции сайта доступны только авторизованным пользователям
Искать статьи по датам
Գ  Ո  Վ  Ա  Զ  Դ
  • Prom Expo LLC
  • PR-Агентство «Delta Beta»
  • Общество содействия меценатству и благотварительности им. И.К.Айвазовского
  • НИИ курортологии и физической медицины