Портал женских новостей ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ МЕЦЕНАТСТВУ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ им. И.К. АЙВАЗОВСКОГО 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՆՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

ՆՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 2011

2011 թվականի դեկտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 7366 հիվանդ, գրանցվել է 448 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 7246 հիվանդ, գրանցվել է 853 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9856 հիվանդ, գրանցվել է 28 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3304 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3251, տնային կանչերի թիվը կազմել է 247, որից 223-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 24-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 6209 հիվանդ, գրանցվել է 519 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1806 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2383 հիվանդ, գրանցվել է 119 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1037 հիվանդ, գրանցվել է 334 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3449 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1679 հիվանդ, գրանցվել է 106 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1350 մարդ, գրանցվել է 4 տնային կանչ:


2011 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 550 մարդ: Դուրս է գրվել 609 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4344: Գրանցվել է 9 մահվան դեպք:
Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչ է:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 74 87 - 511
Կրծքի հասակ 48 59 - 413
Նորածնային պաթոլոգիայի 47 78 - 573
Վերակենդանացման 123 39 9 603
Աղեստամոքսային 17 22 - 168
Նյարդաբանության և թերապիայի 21 22 - 204
Մանկ. նյարդաբանական 32 50 - 262
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 26 51 - 427
Թոքային վիրաբուժության 23 29 - 161
Վիրաբուժության 26 30 - 169
Մանկ. վիրաբուժության 26 33 - 154
Մանկ. վնասվածքաբանական 35 43 - 454
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
17 26 - 65
Դիմածնոտային 9 11 - 49
Ընդունարան 26 29 - 131
Ընդամենը 550 609 9 4344

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.     2         1 1  
Արմավիր 8 5 11 3 3 10 7 1 3 6
Շիրակ       1     1     1
Լոռի     1 1         1  
Արագա-
ծոտն
1           1      
Արարատ 5 5 13 2 6 11 2 4 2 3
Կոտայք 3 2 7 1 4 1 3 2 4 1
Տավուշ   1     1          
Վայոց Ձոր   1                
Սյունիք         1 1        

2011 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 901 մարդ: Հոսպիտալացվել է 540 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 128 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 38 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 37
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 2
Նորածնային պաթոլոգիայի 3
Վերակենդանացման 32
Մանկ. վիրաբուժության 3
Թոքային վիրաբուժության 4
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 6
Ընդամենը 90

2011 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 86 երեխա` 41 տղա, 45 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 31-ը հանրապետության մարզերից էին, 21-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 680 գ քաշով, 55 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 610 գ քաշով, 40 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.12 2 3 5
02.12 1 3 4
03.12 3 - 3
04.12 1 - 1
05.12 2 4 6
06.12 2 2 4
07.12 2 1 3
08.12 1 - 1
09.12 - 4 4
10.12 1 - 1
11.12 2 1 3
12.12 1 2 3
13.12 3 3 6
14.12 - 6 6
15.12 2 - 2
16.12 2 2 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.12 - - -
18.12 2 1 3
19.12 - - -
20.12 1 2 3
21.12 - 2 2
22.12 1 - 1
23.12 - 1 1
24.12 1 - 1
25.12 2 - 2
26.12 1 - 1
27.12 1 2 3
28.12 3 2 5
29.12 2 4 6
30.12 2 - 2
31.12 - - -
Ընդամենը 41 45 86

2011 թվականի նոյեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 8158 հիվանդ, գրանցվել է 430 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6987 հիվանդ, գրանցվել է 815 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10 198 հիվանդ, գրանցվել է 30 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3246 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3233, տնային կանչերի թիվը կազմել է 231, որից 212-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 19-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5586 հիվանդ, գրանցվել է 506 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1345 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2591 հիվանդ, գրանցվել է 107 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1401 հիվանդ, գրանցվել է 309 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3563 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 2321 հիվանդ, գրանցվել է 111 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2057 մարդ, գրանցվել է 11 տնային կանչ:


2011 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 105 երեխա` 48 տղա, 57 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 38-ը հանրապետության մարզերից էին, 23-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 600 գ քաշով, 25 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.11 3 3 6
02.11 1 1 2
03.11 3 2 5
04.11 2 2 4
05.11 2 1 3
06.11 2 3 5
07.11 3 1 4
08.11 1 1 2
09.11 1 3 4
10.11 2 1 3
11.11 5 2 7
12.11 1 2 3
13.11 2 1 3
14.11 - 1 1
15.11 1 2 3
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
16.11 2 1 3
17.11 1 3 4
18.11 - 1 1
19.11 - 7 7
20.11 - 1 1
21.11 - 2 2
22.11 3 3 6
23.11 - 3 3
24.11 3 3 6
25.11 - 1 1
26.11 1 - 1
27.11 3 2 5
28.11 1 2 3
29.11 4 2 6
30.11 1 - 1
Ընդամենը 48 57 105

2011 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 996 մարդ: Հոսպիտալացվել է 587 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 119 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 30 մարդ, որից 5-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 27
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 4
Նորածնային պաթոլոգիայի 4
Վերակենդանացման 34
Մանկ. վիրաբուժության 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Թոքային վիրաբուժության 3
Մանկ. նյարդաբանական 4
Մանկ. վնասվածքաբանական 9
Ընդամենը 89

2011 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 582 մարդ: Դուրս է գրվել 611 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4171: Գրանցվել է 7 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 69 86 - 392
Կրծքի հասակ 30 44 - 281
Նորածնային պաթոլոգիայի 60 72 - 561
Վերակենդանացման 102 17 7 632
Աղեստամոքսային 25 46 - 221
Նյարդաբանության և թերապիայի 21 22 - 176
Մանկ. նյարդաբանական 39 53 - 206
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 23 45 - 407
Թոքային վիրաբուժության 22 30 - 199
Վիրաբուժության 26 30 - 163
Մանկ. վիրաբուժության 39 40 - 233
Մանկ. վնասվածքաբանական 30 30 - 307
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
49 45 - 150
Դիմածնոտային 11 12 - 70
Ընդունարան 39 39 - 173
Ընդամենը 582 611 7 4171

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.       1 1 1        
Արմավիր 4 3 11 7 3 6 5 5 9 4
Շիրակ 1                  
Լոռի                    
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 4 4 9 6 4 4 5 3 4 3
Կոտայք 3 1 5 4 2 3 1 4 2 1
Տավուշ       1            
Վայոց Ձոր                    
Սյունիք 1   1     1        

2011 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1050 մարդ: Հոսպիտալացվել է 660 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 132 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 24 մարդ, որից 2-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 41
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 2
Նորածնային պաթոլոգիայի 3
Վերակենդանացման 31
Մանկ. վիրաբուժության 10
Նյարդաբանության և թերապիայի 8
Թոքային վիրաբուժության 4
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 6
Ընդամենը 108

2011 թվականի հոկտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 7222 հիվանդ, գրանցվել է 374 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6029 հիվանդ, գրանցվել է 518 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10 355 հիվանդ, գրանցվել է 26 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3112 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2812, տնային կանչերի թիվը կազմել է 194, որից 168-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 26-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4961 հիվանդ, գրանցվել է 318 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2027 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2179 հիվանդ, գրանցվել է 104 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1068 հիվանդ, գրանցվել է 200 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3790 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1931 հիվանդ, գրանցվել է 102 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1726 մարդ:


2011 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 658 մարդ: Դուրս է գրվել 607 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4909: Գրանցվել է 12 մահվան դեպք:
Սոմատիկ բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Վրաստանի բնակիչ է:
Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչ է:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 70 73 - 491
Կրծքի հասակ 38 50 - 309
Նորածնային պաթոլոգիայի 49 57 - 526
Վերակենդանացման 118 125 12 714
Աղեստամոքսային 44 32 - 374
Նյարդաբանության և թերապիայի 29 29 - 256
Մանկ. նյարդաբանական 47 67 - 275
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 39 58 - 260
Թոքային վիրաբուժության 23 23 - 190
Վիրաբուժության 32 29 - 170
Մանկ. վիրաբուժության 41 47 - 262
Մանկ. վնասվածքաբանական 38 39 - 548
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
49 45 - 172
Դիմածնոտային 13 15 - 94
Ընդունարան 28 34 - 125
Ընդամենը 658 607 12 4909

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.   1 1 1 1 1 1      
Արմավիր 4 5 11 4 5 9 7 4 7 4
Շիրակ     1       1      
Լոռի         1          
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 5 4 7 5 5 5 5 3 6 5
Կոտայք 2 2 5 4 4 2 4 5 3 2
Տավուշ           1        
Վայոց Ձոր                 2  
Սյունիք   1 2              

2011 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 89 երեխա` 34 տղա, 55 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 36-ը հանրապետության մարզերից էին, 18-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 550 գ քաշով, 54 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 540 գ քաշով, 23 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.10 - 3 3
02.10 1 1 2
03.10 2 - 2
04.10 - 1 1
05.10 3 1 4
06.10 - 3 3
07.10 1 1 2
08.10 1 1 2
09.10 1 3 4
10.10 4 3 7
11.10 2 1 3
12.10 2 3 5
13.10 1 3 4
14.10 1 1 2
15.10 - - -
16.10 1 - 1
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.10 1 2 3
18.10 2 1 3
19.10 1 - 1
20.10 1 6 7
21.10 2 5 7
22.10 1 - 1
23.10 - 4 4
24.10 1 2 3
25.10 - 2 2
26.10 - 3 3
27.10 - 1 1
28.10 1 - 1
29.10 1 1 1
30.10 2 1 3
31.10 1 2 3
Ընդամենը 34 55 89

2011 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 145 երեխա` 80 տղա, 65 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 56-ը հանրապետության մարզերից էին, 60-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 350 գ քաշով, 54 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 500 գ քաշով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.09 3 2 5
02.09 2 3 5
03.09 2 - 2
04.09 2 4 6
05.09 5 4 9
06.09 1 - 1
07.09 4 - 4
08.09 6 - 6
09.09 1 2 3
10.09 4 2 6
11.09 - 1 1
12.09 2 - 2
13.09 - 4 4
14.09 2 4 6
15.09 3 2 5
16.09 2 3 5
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.09 4 - 4
18.09 3 5 8
19.09 2 2 4
20.09 2 4 6
21.09 1 6 7
22.09 2 1 3
23.09 1 2 3
24.09 2 5 7
25.09 1 2 3
26.09 4 1 5
27.09 5 3 8
28.09 7 1 8
29.09 6 2 8
30.09 1 - 1
Ընդամենը 80 65 145

2011 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 582 մարդ: Դուրս է գրվել 596 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4550: Գրանցվել է 8 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 76 111 - 659
Կրծքի հասակ - - - -
Նորածնային պաթոլոգիայի 28 40 - 428
Վերակենդանացման 134 29 8 623
Աղեստամոքսային 27 29 - 196
Նյարդաբանության և թերապիայի - - - -
Մանկ. նյարդաբանական 39 44 - 335
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 49 77 - 608
Թոքային վիրաբուժության 38 38 - 219
Վիրաբուժության 25 27 - 205
Մանկ. վիրաբուժության 25 35 - 175
Մանկ. վնասվածքաբանական 31 44 - 422
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
32 33 - 181
Դիմածնոտային - - - -
Ընդունարան 37 45 - 182
Ընդամենը 582 596 8 4550

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք. 3   1 2         1  
Արմավիր 3 2 11 13 5 7 10 2 11 2
Շիրակ         1          
Լոռի                    
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 2 2 9 9 3 6 5 2 7 1
Կոտայք     7 5 2 5 3 1 3 1
Տավուշ     2   1          
Վայոց Ձոր       1     1      
Սյունիք 1     2     1      

2011 թվականի սեպտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 8031 հիվանդ, գրանցվել է 326 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6485 հիվանդ, գրանցվել է 406 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10 585 հիվանդ, գրանցվել է 36 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3436 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2891, տնային կանչերի թիվը կազմել է 190, որից 157-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 33-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4694 հիվանդ, գրանցվել է 257 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1765 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2871 հիվանդ, գրանցվել է 79 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1791 հիվանդ, գրանցվել է 151 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4310 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1724 հիվանդ, գրանցվել է 90 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1619 մարդ, գրանցվել է 3 տնային կանչ:


2011 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 999 մարդ: Հոսպիտալացվել է 583 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 128 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 30 մարդ, որից 2-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 21
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 9
Վերակենդանացման 49
Մանկ. վիրաբուժության 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Թոքային վիրաբուժության 3
Աղեստամոքսային 2
Մանկ. նյարդաբանական 5
Մանկ. վնասվածքաբանական 6
Ընդամենը 98

2011 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 668 մարդ: Դուրս է գրվել 624 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4651: Գրանցվել է 11 մահվան դեպք:
Մանկական վիրաբուժության բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչ է:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 56 70 - 377
Կրծքի հասակ 46 45 - 317
Նորածնային պաթոլոգիայի 46 55 - 388
Վերակենդանացման 114 32 11 771
Աղեստամոքսային 25 31 - 212
Նյարդաբանության և թերապիայի 30 29 - 252
Մանկ. նյարդաբանական 40 35 - 185
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 45 66 - 611
Թոքային վիրաբուժության 23 26 - 159
Վիրաբուժության 38 28 - 203
Մանկ. վիրաբուժության 55 64 - 312
Մանկ. վնասվածքաբանական 58 51 - 517
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
44 44 - 144
Դիմածնոտային 17 15 - 67
Ընդունարան 31 33 - 139
Ընդամենը 668 624 11 4651

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորած.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստա-
մոք.
Մանկ.
նյարդ.
Նյարդ.
և թե-
րապ.
Ըն-
դու-
նար.
Գեղարք. 2   3 1   1 2        
Արմավիր 2 1 15 14 3 5 10 3 7 2 2
Շիրակ           1          
Լոռի                      
Արագա-
ծոտն
                     
Արարատ 5 2 9 10 3 7 5 4 5   1
Կոտայք     5 5 2   3   2    
Տավուշ     2 2   1     2    
Վայոց Ձոր                      
Սյունիք     2   1       1    

2011 թվականի օգոստոս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 5727 հիվանդ, գրանցվել է 331 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 5855 հիվանդ, գրանցվել է 279 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 6978 հիվանդ, գրանցվել է 29 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2263 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 1798, տնային կանչերի թիվը կազմել է 171, որից 152-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 19-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4303 հիվանդ, գրանցվել է 172 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1848 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1924 հիվանդ, գրանցվել է 77 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1552 հիվանդ, գրանցվել է 107 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 2498 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1540 հիվանդ, գրանցվել է 102 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 834 մարդ, գրանցվել է 10 տնային կանչ:


2011 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 134 երեխա` 70 տղա, 64 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 43-ը հանրապետության մարզերից էին, 26-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 500 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 200 գ քաշով, 36 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.08 1 1 2
02.08 5 - 5
03.08 2 2 4
04.08 2 2 4
05.08 2 5 7
06.08 5 5 10
07.08 1 1 2
08.08 1 1 2
09.08 4 1 5
10.08 4 2 6
11.08 1 3 4
12.08 5 4 9
13.08 2 - 2
14.08 1 2 3
15.08 1 2 4
16.08 3 1 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.08 4 4 8
18.08 1 4 5
19.08 1 4 5
20.08 2 3 5
21.08 - - -
22.08 2 2 4
23.08 4 1 5
24.08 3 1 4
25.08 3 1 4
26.08 4 2 6
27.08 - 2 2
28.08 3 1 4
29.08 - - -
30.08 2 1 3
31.08 1 6 7
Ընդամենը 70 64 134

2011 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1127 մարդ: Հոսպիտալացվել է 669 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 130 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 35 մարդ, որից 2-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 23
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 6
Նորածնային պաթոլոգիայի 4
Վերակենդանացման 33
Վիրաբուժության 2
Մանկ. վիրաբուժության 6
Նյարդաբանության և թերապիայի 4
Թոքային վիրաբուժության 2
Աղեստամոքսային 2
Մանկ. նյարդաբանական 5
Մանկ. վնասվածքաբանական 7
Դիմածնոտային 1
Ընդամենը 95

Մայիսից-սեպտեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում նկատվել է մանկական վնասվածքների թվի մեծ աճ
Ըստ «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի ղեկավար Աննա Չոբանյանի, ամեն տարի մայիսից-սեպտեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում նկատվում է մանկական վնասվածքների թվի մեծ աճ և այդ վնասվածքները հաճախ կրում են պոլիտրավմային (բազմավնասվածքների) բնույթ: Այս երևույթն ունի սեզոնային բնույթ. ավարտվում է ուսումնական տարին և սկսվում արձակուրդները, սկսվում է նաև բերքահավաքի սեզոնը:
Այս տարի առավել շատ են ավտո-ճանհապարային պատահարի հետևանքով առաջացած վնասվածքների թիվը, սկսված 0-ից մինչև 17-18 տարեկան երեխաների մոտ: Ոչ միշտ է, որ այդ պատահարներն ավատվում են բարեհաջող: Նույնիսկ կյանքը փրկելու դեպքում, հավանակնությունը մեծ է, որ նրանք կարող են մնալ հաշմանդամ:
Վերջին ամիսներին կենցաղային վնասվածքների և ԱՃՊ-ի հետևանքով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ում գրանցվել է 113 դեպք:
Իսկ, ըստ ՀՀ ՃՏՊ ոստիկանության տվյալների, մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրված ՃՏ պատահարների վիճակագրությունը հետևյալն է.
2011 թ. առաջին կիսամյակում ՀՀ տարածքում արձանագրված ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից 93-ը տեղի են ունեցել մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ, որոնց հետևանքով 2 մանկահասակ մահացել են, 101-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
2010 թ. նույն ժամանակահատվածում մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է 89 ՃՏ պատահար, որոնց հետևանքով 6 մանկահասակ մահացել է, 92-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
2011 թ. առաջին կիսամյակում Երևան քաղաքում արձանագրված ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից 39-ը տեղի են ունեցել մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ, որոնց հետևանքով 46 մանկահասակ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
2010 թ. նույն ժամանակահատվածում մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է 38 ՃՏ պատահար, որոնց հետևանքով 40 մանկահասակ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
2011 թ. առաջին կիսամյակում ՀՀ տարածքում արձանագրված վրաերթի դեպքերից 55-ը տեղի են ունեցել մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ, որոնց հետևանքով 2 մանկահասակ մահացել են, 54-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
2010 թ. նույն ժամանակահատվածում մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է 57 վրաերթի դեպք, որոնց հետևանքով 5 մանկահասակ մահացել է, 54-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
Պատահարների  հիմնական պատճառը վարորդների և ծնողների անուշադրությունն է: Բնականաբար ծնողներին ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ուշադիր լինեն իրենց երեխաների նկատմամբ և ճիշտ կազմակերպեն իրենց հանգիստը, իսկ վարորդները ավտոմեքենաները վարեն ստափ և ամրագոտիները ամրացված վիճակում:
«Սիրելի ծնողնե՛ր, եղեք ուշադիր երխաների նկատմամբ և ճիշտ կազմակերպեք հանգիստը: Ցանկանում եմ առողջություն», - Աննա Չոբանյան:
Mediainform news agency


2011 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 584 մարդ: Դուրս է գրվել 600 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4176: Գրանցվել է 9 մահվան դեպք:
Մանկական վիրաբուժության բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչ է:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 47 61 - 302
Կրծքի հասակ 29 39 - 251
Նորածնային պաթոլոգիայի 57 73 - 459
Վերակենդանացման 94 14 9 606
Աղեստամոքսային 22 23 - 266
Նյարդաբանության և թերապիայի 24 19 - 159
Մանկ. նյարդաբանական 22 37 - 141
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 60 90 - 571
Թոքային վիրաբուժության 26 27 - 194
Վիրաբուժության 13 13 - 48
Մանկ. վիրաբուժության 50 58 - 370
Մանկ. վնասվածքաբանական 49 57 - 416
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
39 40 - 138
Դիմածնոտային 12 15 - 71
Ընդունարան 40 34 - 184
Ընդամենը 584 600 9 4176

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք.     1 1 1   2      
Արմավիր 4 6 9 7 8 5 7 5 9 2
Շիրակ           1 2      
Լոռի                    
Արագա-
ծոտն
1       1          
Արարատ 3 2 7 5 6 4 3 3 7 1
Կոտայք 2 1 8 3   2 3 2 5  
Տավուշ     2 1 1       1  
Վայոց Ձոր                    
Սյունիք                 2  

2011 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 121 երեխա` 66 տղա, 55 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 47-ը հանրապետության մարզերից էին, 18-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 3 կգ 950 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 350 գ քաշով, 38 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.07 3 4 7
02.07 - - -
03.07 - 1 1
04.07 3 4 7
05.07 - 4 4
06.07 2 1 3
07.07 6 3 9
08.07 1 2 3
09.07 2 2 4
10.07 4 1 5
11.07 2 1 3
12.07 2 - 2
13.07 - 1 1
14.07 3 4 7
15.07 1 1 2
16.07 1 1 2
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.07 - 1 1
18.07 1 2 3
19.07 1 3 4
20.07 5 5 10
21.07 1 2 3
22.07 5 2 7
23.07 4 1 5
24.07 1 - 1
25.07 5 1 6
26.07 5 - 5
27.07 - 4 4
28.07 1 1 2
29.07 3 3 6
30.07 3 4 7
31.07 1 - 1
Ընդամենը 66 55 121

2011 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1077 մարդ: Հոսպիտալացվել է 585 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 135 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 51 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 17
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 8
Նորածնային պաթոլոգիայի 4
Վերակենդանացման 31
Մանկ. վիրաբուժության 10
Նյարդաբանության և թերապիայի 3
Թոքային վիրաբուժության 3
Աղեստամոքսային 3
Մանկ. նյարդաբանական 2
Մանկ. վնասվածքաբանական 3
Ընդամենը 84

2011 թվականի հուլիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 7189 հիվանդ, գրանցվել է 246 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 4473 հիվանդ, գրանցվել է 303 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10 487 հիվանդ, գրանցվել է 20 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3719 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3134, տնային կանչերի թիվը կազմել է 130, որից 115-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 15-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3639 հիվանդ, գրանցվել է 192 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2093 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2089 հիվանդ, գրանցվել է 65 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 834 հիվանդ, գրանցվել է 111 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3614 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1381 հիվանդ, գրանցվել է 66 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1646 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2011 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1169 մարդ: Հոսպիտալացվել է 677 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 123 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 36 մարդ, որից 2-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 28
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 2
Նորածնային պաթոլոգիայի 9
Վերակենդանացման 23
Մանկ. վիրաբուժության 2
Վիրաբուժության 6
Նյարդաբանության և թերապիայի 3
Թոքային վիրաբուժության 6
Աղեստամոքսային 1
Դիմածնոտային 1
Մանկ. նյարդաբանական 4
Մանկ. վնասվածքաբանական 8
Դիմածնոտային 1
Ընդամենը 87

2011 թվականի հունիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 8386 հիվանդ, գրանցվել է 300 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 7021 հիվանդ, գրանցվել է 520 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 12 670 հիվանդ, գրանցվել է 36 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3757 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3681, տնային կանչերի թիվը կազմել է 150, որից 129-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 21-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5899 հիվանդ, գրանցվել է 363 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2956 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2872 հիվանդ, գրանցվել է 69 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1122 հիվանդ, գրանցվել է 157 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4354 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1757 հիվանդ, գրանցվել է 102 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1679 մարդ, գրանցվել է 10 տնային կանչ:


2011 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 676 մարդ: Դուրս է գրվել 702 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4621: Գրանցվել է 7 մահվան դեպք:
Վերակենդանացման բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչ է:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 72 89 - 539
Կրծքի հասակ 52 69 - 491
Նորածնային պաթոլոգիայի 70 100 - 790
Վերակենդանացման 112 29 6 706
Աղեստամոքսային 21 29 - 261
Նյարդաբանության և թերապիայի 22 22 - 189
Մանկ. նյարդաբանական 35 49 - 266
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 58 80 1 586
Թոքային վիրաբուժության 36 40 - 244
Վիրաբուժության 12 12 - 69
Մանկ. վիրաբուժության 57 56 - 351
Մանկ. վնասվածքաբանական 38 39 - 407
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
50 49 - 151
Դիմածնոտային 12 7 - 77
Ընդունարան 29 32 - 133
Ընդամենը 676 702 7 4621

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նա-
րան
Գեղարք. 1   1 3            
Արմավիր 3 2 11 13 5 15 11 5 7 2
Շիրակ                    
Լոռի                    
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 2 2 9 9 4 11 2 3 5 3
Կոտայք 1 1 5 3 2 3 2 2 3 1
Տավուշ 1     2            
Վայոց Ձոր       1       1    
Սյունիք 1         3 1      

2011 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 117 երեխա` 64 տղա, 53 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 37-ը հանրապետության մարզերից էին, 23-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 600 գ քաշով, 56 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 590 գ քաշով, 30 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.06 4 3 7
02.06 1 2 3
03.06 2 - 2
04.06 - 3 3
05.06 2 2 4
06.06 3 - 3
07.06 2 1 3
08.06 1 1 2
09.06 4 2 6
10.06 1 2 3
11.06 5 1 6
12.06 3 - 3
13.06 1 2 3
14.06 1 2 3
15.06 2 - 2
16.06 5 1 6
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.06 5 4 9
18.06 1 - 1
19.06 - - -
20.06 2 - 2
21.06 1 1 2
22.06 - 2 2
23.06 2 3 5
24.06 2 3 5
25.06 4 - 4
26.06 2 3 5
27.06 4 2 6
28.06 1 5 6
29.06 1 5 6
30.06 2 3 5
Ընդամենը 64 53 117

2011 թվականի մայիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 8959 հիվանդ, գրանցվել է 382 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 7773 հիվանդ, գրանցվել է 721 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9042 հիվանդ, գրանցվել է 23 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 4433 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3617, տնային կանչերի թիվը կազմել է 207, որից 188-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 19-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 6414 հիվանդ, գրանցվել է 507 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2516 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2745 հիվանդ, գրանցվել է 95 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1359 հիվանդ, գրանցվել է 214 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4866 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1781 հիվանդ, գրանցվել է 99 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1660 մարդ, գրանցվել է 4 տնային կանչ:


2011 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 705 մարդ: Դուրս է գրվել 676 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 5585: Գրանցվել է 13 մահվան դեպք:
Սոմատիկ բաժանմունքից դուրս են գրվել երկու անձ, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Վրաստանի բնակիչներ են:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 63 81 - 586
Կրծքի հասակ 76 89 - 685
Նորածնային պաթոլոգիայի 82 93 - 785
Վերակենդանացման 141 19 12 744
Աղեստամոքսային 32 31 - 352
Նյարդաբանության և թերապիայի 16 23 - 178
Մանկ. նյարդաբանական 46 52 - 287
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 60 70 1 607
Թոքային վիրաբուժության 17 26 - 194
Վիրաբուժության 16 23 - 108
Մանկ. վիրաբուժության 36 43 - 264
Մանկ. վնասվածքաբանական 40 42 - 425
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
42 41 - 157
Դիմածնոտային 9 11 - 76
Ընդունարան 29 32 - 137
Ընդամենը 705 676 13 5585

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.     3              
Արմավիր 4 1 11 5 2 7 7 2 4 2
Շիրակ       1         1  
Լոռի       1     1   1  
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 5 1 9 3 5 9 7 1 2 1
Կոտայք 3 1 7 1 2 3 3 1 1 2
Տավուշ           1 1 1 1  
Վայոց Ձոր             2      
Սյունիք           1        

2011 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1253 մարդ: Հոսպիտալացվել է 706 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 128 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 34 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 27
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 4
Նորածնային պաթոլոգիայի 8
Վերակենդանացման 24
Վիրաբուժության 4
Մանկ. վիրաբուժության 4
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Թոքային վիրաբուժության 1
Աղեստամոքսային 2
Դիմածնոտային 1
Մանկ. նյարդաբանական 8
Մանկ. վնասվածքաբանական 7
Ընդամենը 94

2011 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 110 երեխա` 69 տղա, 41 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 48-ը հանրապետության մարզերից էին, 19-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 500 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 800 գ քաշով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.05 2 3 5
02.05 2 2 4
03.05 3 1 4
04.05 2 2 4
05.05 3 3 6
06.05 2 2 4
07.05 6 - 6
08.05 6 - 6
09.05 2 - 2
10.05 2 1 3
11.05 3 - 3
12.05 - 2 2
13.05 3 2 5
14.05 3 1 4
15.05 2 3 5
16.05 2 2 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.05 2 - 2
18.05 1 - 1
19.05 4 2 6
20.05 3 1 4
21.05 1 1 2
22.05 1 1 2
23.05 3 1 4
24.05 2 1 3
25.05 1 1 2
26.05 3 2 5
27.05 1 1 2
28.05 1 1 2
29.05 1 1 2
30.05 1 4 5
31.05 1 - 1
Ընդամենը 69 41 110

2011 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 601 մարդ: Դուրս է գրվել 619 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4410: Գրանցվել է 19 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 76 78 - 526
Կրծքի հասակ 56 59 - 331
Նորածնային պաթոլոգիայի 57 69 - 696
Վերակենդանացման 102 27 14 709
Աղեստամոքսային 35 43 - 330
Նյարդաբանության և թերապիայի 29 32 - 238
Մանկ. նյարդաբանական 25 34 - 227
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 45 60 - 443
Թոքային վիրաբուժության 19 20 - 136
Վիրաբուժության 37 42 - 297
Մանկ. վիրաբուժության 39 46 - 271
Մանկ. վնասվածքաբանական 28 38 - 428
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
16 28 - 72
Դիմածնոտային 10 13 - 76
Ընդունարան 27 30 - 127
Ընդամենը 601 619 14 4410

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.     2              
Արմավիր 4 1 7 1 4 5 5 1 3 2
Շիրակ   1 1 1            
Լոռի             1      
Արագա-
ծոտն
1   1 1 1       1  
Արարատ 3 1 5 7 4 6 2 1 4 2
Կոտայք 2 1   5 3 7 1 1 1 1
Տավուշ       2   2     1  
Վայոց Ձոր 1                  
Սյունիք   1     1 1 1 1    

2011 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1098 մարդ: Հոսպիտալացվել է 602 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 112 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 39 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 27
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 3
Նորածնային պաթոլոգիայի 6
Վերակենդանացման 22
Աղեստամոքսային 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 6
Մանկ. նյարդաբանական 2
Մանկ. վնասվածքաբանական 3
Թոքային վիրաբուժության 3
Ընդամենը 73

2011 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 111 երեխա` 60 տղա, 51 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 34-ը հանրապետության մարզերից էին, 20-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 150 գ քաշով, 51 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 800 գ քաշով, 44 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.04 1 2 3
02.04 2 2 4
03.04 2 4 6
04.04 3 1 4
05.04 1 1 2
06.04 3 - 3
07.04 2 2 4
08.04 - - -
09.04 - 2 2
10.04 - 2 2
11.04 4 1 5
12.04 1 1 2
13.04 1 1 2
14.04 1 2 3
15.04 4 2 6
16.04 - 1 1
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.04 1 2 3
18.04 2 2 4
19.04 - 3 3
20.04 3 4 7
21.04 3 3 6
22.04 3 - 3
23.04 1 2 3
24.04 2 - 2
25.04 4 2 6
26.04 1 2 3
27.04 4 3 7
28.04 5 3 8
29.04 2 1 3
30.04 4 2 6
Ընդամենը 60 51 111

2011 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1053 մարդ: Հոսպիտալացվել է 736 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 121 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 29 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 35
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 6
Նորածնային պաթոլոգիայի 5
Վերակենդանացման 32
Մանկ. վիրաբուժության 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Թոքային վիրաբուժության 4
Ընդամենը 92

2011 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 205 մարդ: Դուրս է գրվել 728 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 5768: Գրանցվել է 10 մահվան դեպք:
Աղեստամոքսային բաժանմունքից դուրս է գրվել մեկ անձ, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչ է:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 106 119 - 1036
Կրծքի հասակ 28 51 - 407
Նորածնային պաթոլոգիայի 61 70 - 607
Վերակենդանացման 116 34 10 599
Աղեստամոքսային 39 44 - 448
Նյարդաբանության և թերապիայի 38 35 - 321
Մանկ. նյարդաբանական 37 58 - 238
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 51 68 - 441
Թոքային վիրաբուժության 27 28 - 169
Վիրաբուժության 44 39 - 253
Մանկ. վիրաբուժության 41 42 - 237
Մանկ. վնասվածքաբանական 36 39 - 508
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
56 49 - 203
Դիմածնոտային 19 16 - 110
Ընդունարան 36 36 - 181
Ընդամենը 205 728 10 5768

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.     2 1     2      
Արմավիր 3 2 10 7 7 7 5 3 5 2
Շիրակ                    
Լոռի     3 1     1      
Արագա-
ծոտն
                   
Արարատ 2   9 4 5 9 4 2 7 3
Կոտայք 1   5 1 4 5 3 1 3 1
Տավուշ     1     2        
Վայոց Ձոր                    
Սյունիք       1         2  

2011 թվականի մարտ ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 9505 հիվանդ, գրանցվել է 714 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 8282 հիվանդ, գրանցվել է 690 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 11 385 հիվանդ, գրանցվել է 32 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 4521 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2942, տնային կանչերի թիվը կազմել է 334, որից 312-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 22-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 6769 հիվանդ, գրանցվել է 436 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 2156 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2878 հիվանդ, գրանցվել է 193 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1513 հիվանդ, գրանցվել է 254 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4490 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 2106 հիվանդ, գրանցվել է 209 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1797 մարդ, գրանցվել է 10 տնային կանչ:


2011 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 128 երեխա` 73 տղա, 55 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 47-ը հանրապետության մարզերից էին, 31-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 3 կգ 800 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 550 գ քաշով, 31 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.03 3 1 4
02.03 1 1 2
03.03 2 3 5
04.03 3 2 5
05.03 1 2 3
06.03 2 1 3
07.03 2 2 4
08.03 2 - 2
09.03 3 3 6
10.03 1 2 3
11.03 3 4 7
12.03 4 2 6
13.03 2 1 3
14.03 - - -
15.03 7 2 9
16.03 2 2 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.03 5 1 6
18.03 2 2 4
19.03 1 2 3
20.03 - - -
21.03 1 4 5
22.03 2 1 3
23.03 1 3 4
24.03 4 3 7
25.03 2 1 3
26.03 3 1 4
27.03 4 3 7
28.03 1 3 4
29.03 2 2 4
30.03 3 - 3
31.03 4 1 5
Ընդամենը 73 55 128

2011 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 111 երեխա` 63 տղա, 48 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 44-ը հանրապետության մարզերից էին, 17-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 500 գ քաշով, 54 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 500 գ քաշով, 28 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.02 3 2 5
02.02 1 1 2
03.02 2 2 4
04.02 2 1 3
05.02 - 1 1
06.02 2 - 2
07.02 1 2 3
08.02 3 3 6
09.02 1 3 4
10.02 3 1 4
11.02 1 4 5
12.02 3 1 4
13.02 3 1 4
14.02 2 1 3
15.02 3 2 5
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
16.02 3 3 6
17.02 2 3 5
18.02 1 3 4
19.02 2 1 3
20.02 3 1 4
21.02 4 1 5
22.02 3 - 3
23.02 5 - 5
24.02 1 5 6
25.02 1 4 5
26.02 2 1 3
27.02 1 - 1
28.02 5 1 6
Ընդամենը 63 48 111

2011 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 608 մարդ: Դուրս է գրվել 570 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4966: Գրանցվել է 11 մահվան դեպք:
Աղեստամոքսային և մանկական նյարդաբանական բաժանմունքներից դուրս է գրվել մեկական անձ, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչներ են:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 53 69 - 521
Կրծքի հասակ 39 36 - 363
Նորածնային պաթոլոգիայի 40 43 - 408
Վերակենդանացման 105 32 11 596
Աղեստամոքսային 43 41 - 451
Նյարդաբանության և թերապիայի 28 35 - 252
Մանկ. նյարդաբանական 37 46 - 352
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 52 55 - 564
Թոքային վիրաբուժության 17 22 - 128
Վիրաբուժության 23 20 - 148
Մանկ. վիրաբուժության 43 54 - 329
Մանկ. վնասվածքաբանական 42 39 - 525
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
41 36 - 146
Դիմածնոտային 13 11 - 76
Ընդունարան 24 22 - 118
Ընդամենը 608 570 11 4966

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.       1 1     1 1  
Արմավիր 5 2 15 5 5 7 7 3 5 2
Շիրակ                    
Լոռի     1 2     1      
Արագա-
ծոտն
1     1     2 1    
Արարատ 5 3 10 2 3 5 5 5 4 1
Կոտայք 2   7 3 5 5 4 2 3 1
Տավուշ     1       2      
Վայոց Ձոր                    
Սյունիք 1       1       1  

2011 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 786 մարդ: Հոսպիտալացվել է 609 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 74 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 12 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 18
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 4
Նորածնային պաթոլոգիայի 2
Վերակենդանացման 25
Մանկ. վիրաբուժության 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 3
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 5
Ընդամենը 62

2011 թվականի փետրվար ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 7811 հիվանդ, գրանցվել է 562 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 7177 հիվանդ, գրանցվել է 621 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10 189 հիվանդ, գրանցվել է 31 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3786 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3677, տնային կանչերի թիվը կազմել է 276, որից 253-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 23-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5848 հիվանդ, գրանցվել է 428 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1545 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2607 հիվանդ, գրանցվել է 147 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1329 հիվանդ, գրանցվել է 193 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3963 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1488 հիվանդ, գրանցվել է 162 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1004 մարդ, գրանցվել է 8 տնային կանչ:


2011 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 522 մարդ: Դուրս է գրվել 433 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4283: Գրանցվել է 9 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 86 98 - 719
Կրծքի հասակ 22 31 - 269
Նորածնային պաթոլոգիայի 31 39 - 409
Վերակենդանացման 104 29 9 626
Աղեստամոքսային 20 9 - 162
Նյարդաբանության և թերապիայի 30 15 - 220
Մանկ. նյարդաբանական 23 25 - 266
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 32 33 - 451
Թոքային վիրաբուժության 33 29 - 180
Վիրաբուժության 27 21 - 144
Մանկ. վիրաբուժության 38 31 - 225
Մանկ. վնասվածքաբանական 32 29 - 389
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
15 16 - 62
Դիմածնոտային 9 7 - 35
Ընդունարան 20 21 - 626
Ընդամենը 522 433 9 4283

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք. 1   1              
Արմավիր 2 2 5 3 3 7 2 1 4 1
Շիրակ                    
Լոռի       1       1    
Արագա-
ծոտն
        1          
Արարատ 2 1 9 4 4 8 2 1 5 1
Կոտայք   1 3 3 2       3 1
Տավուշ     1           1  
Վայոց Ձոր     1 1            
Սյունիք       1     1      

2011 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 837 մարդ: Հոսպիտալացվել է 522 հիվանդ, շտապօգնության կանչով բերվել է 103 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 25 մարդ, որից 2-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 29
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 3
Նորածնային պաթոլոգիայի 1
Վերակենդանացման 27
Վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 1
Թոքային վիրաբուժության 7
Նյարդաբանության և թերապիայի 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 6
Ընդամենը 78

2011 թվականի հունվար ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 5604 հիվանդ, գրանցվել է 445 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 4345 հիվանդ, գրանցվել է 583 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 7687 հիվանդ, գրանցվել է 20 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2811 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2469, տնային կանչերի թիվը կազմել է 202, որից 187-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 15-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3599 հիվանդ, գրանցվել է 407 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 949 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1544 հիվանդ, գրանցվել է 136 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 746 հիվանդ, գրանցվել է 176 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3149 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1249 հիվանդ, գրանցվել է 122 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1129 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2011 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 115 երեխա` 62 տղա, 53 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 58-ը հանրապետության մարզերից էին, 26-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 300 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ 790 գ քաշով, 35 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.01 4 1 5
02.01 1 2 3
03.01 - 1 1
04.01 3 2 5
05.01 2 1 3
06.01 4 4 8
07.01 2 1 3
08.01 1 - 1
09.01 2 2 4
10.01 1 2 3
11.01 4 1 5
12.01 1 2 3
13.01 3 1 4
14.01 1 1 2
15.01 4 4 8
16.01 1 2 3
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.01 - - -
18.01 2 1 3
19.01 1 2 3
20.01 2 4 6
21.01 1 1 2
22.01 2 - 2
23.01 2 - 2
24.01 - - -
25.01 1 1 2
26.01 4 3 7
27.01 3 3 6
28.01 2 3 5
29.01 2 3 5
30.01 1 1 2
31.01 5 4 9
Ընդամենը 62 53 115

Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ստացողի էլ. հասցեն*
 

ՕՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մուտք

Գրանցվել  Մոռացել եք գաղտնաբառը?
Некоторые функции сайта доступны только авторизованным пользователям
Искать статьи по датам
Գ  Ո  Վ  Ա  Զ  Դ
  • Prom Expo LLC
  • PR-Агентство «Delta Beta»
  • Общество содействия меценатству и благотварительности им. И.К.Айвазовского
  • НИИ курортологии и физической медицины