Портал женских новостей ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ МЕЦЕНАТСТВУ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ им. И.К. АЙВАЗОВСКОГО 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՆՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

ՆՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 2010

2010 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 499 մարդ: Դուրս է գրվել 558 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4090: Գրանցվել է 12 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 79 93 - 589
Կրծքի հասակ 24 35 - 301
Նորածնային պաթոլոգիայի 52 70 - 529
Վերակենդանացման 15 21 12 152
Նյարդաբանական 18 27 - 179
Մանկ. նյարդաբանական 25 38 - 186
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 22 38 - 349
Թոքային վիրաբուժության 21 27 - 185
Վիրաբուժության 15 20 - 105
Մանկ. վիրաբուժության 22 39 - 201
Մանկ. վնասվածքաբանական 19 22 - 281
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
27 32 - 116
Դիմածնոտային 14 19 - 99
Ընդունարան 136 50 - 590
Ընդամենը 499 558 12 4090

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.       1           1
Արմավիր 3 2 9 5 2 7 3 1 1 2
Շիրակ   1     1   1   2  
Լոռի 1   1     2 3      
Արագա-
ծոտն
2           1      
Արարատ 2 3 7 3 1 4 2 1 2 1
Կոտայք   2 5 2 2 4   1 1  
Տավուշ                    
Վայոց Ձոր     1 1            
Սյունիք     1 1            
Արցախ           1     2  

2010 թվականի դեկտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք է այցելել 7511 հիվանդ, գրանցվել է 563 տնային կանչ: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6118 հիվանդ, գրանցվել է 1079 տնային կանչ: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9020 հիվանդ, գրանցվել է 22 տնային կանչ:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3196 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2921, տնային կանչերի թիվը կազմել է 415, որից 245-ը՝ թերապևտիկ, իսկ 17-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4940 հիվանդ, գրանցվել է 692 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1188 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2616 հիվանդ, գրանցվել է 176 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1178 հիվանդ, գրանցվել է 387 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3518 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1699 հիվանդ, գրանցվել է 142 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1393 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2010 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 718 մարդ: Հոսպիտալացվել է 489 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 81 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 12 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 25
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 1
Նորածնային պաթոլոգիայի 4
Վերակենդանացման 30
Վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 1
Մանկ. նյարդաբանական 4
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Թոքային վիրաբուժության 2
Ընդամենը 69

2010 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 137 երեխա՝ 67 տղա, 70 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 58-ը հանրապետության մարզերից էին, 26-ը ծնվել է կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 600 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 100 գ քաշով, 31 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.12 2 4 6
02.12 3 - 3
03.12 1 2 3
04.12 2 2 4
05.12 2 1 3
06.12 3 4 7
07.12 2 2 4
08.12 3 4 7
09.12 6 2 8
10.12 2 5 7
11.12 2 - 2
12.12 - 2 2
13.12 - 3 3
14.12 3 3 6
15.12 1 1 2
16.12 1 4 5
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.12 2 2 4
18.12 4 4 8
19.12 - - -
20.12 2 - 2
21.12 2 2 4
22.12 1 1 2
23.12 3 3 6
24.12 3 3 6
25.12 5 4 9
26.12 2 2 4
27.12 3 3 6
28.12 1 4 5
29.12 3 2 5
30.12 2 3 5
31.12 1 1 2
Ընդամենը 67 70 137

2010 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 146 երեխա. 81 տղա, 65 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 49-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 34-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 150 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 230 գ քաշով, 38 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.11 1 2 3
02.11 4 2 6
03.11 3 2 5
04.11 - 3 3
05.11 3 - 3
06.11 4 1 5
07.11 - - -
08.11 6 - 6
09.11 3 1 4
10.11 4 3 7
11.11 7 6 13
12.11 1 4 5
13.11 1 2 3
14.11 3 2 5
15.11 2 1 3
16.11 4 - 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.11 2 2 4
18.11 2 4 6
19.11 2 4 6
20.11 3 4 7
21.11 4 5 9
22.11 3 1 4
23.11 5 4 9
24.11 1 1 2
25.11 1 - 1
26.11 2 4 6
27.11 4 2 6
28.11 3 - 3
29.11 1 1 2
30.11 2 4 6
Ընդամենը 81 65 146

2010 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 624 մարդ: Դուրս է գրվել 621 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4939: Գրանցվել է 13 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 52 69 - 477
Կրծքի հասակ 33 37 - 319
Նորածնային պաթոլոգիայի 54 69 - 544
Վերակենդանացման 103 34 12 607
Աղեստամոքսային 41 38 - 398
Նյարդաբանական 29 32 - 259
Մանկ. նյարդաբանական 46 59 - 344
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 29 42 - 393
Թոքային վիրաբուժության 13 15 - 171
Վիրաբուժության 28 29 - 200
Մանկ. վիրաբուժության 49 56 1 371
Մանկ. վնասվածքաբանական 26 26 - 335
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
76 75 - 265
Դիմածնոտային 19 15 - 110
Ընդունարան 26 25 - 146
Ընդամենը 624 621 13 4939

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրաբ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորածն.
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.   2   2            
Արմավիր 1   11 2 1 5 3 4 3 1
Շիրակ       1     1   1  
Լոռի   1   1     1   2  
Արագա-
ծոտն
    2              
Արարատ 2   8   2 2 5 2 7 2
Կոտայք 1 3 3 3 2     1 2 1
Տավուշ 1       1          
Վայոց Ձոր   1                
Սյունիք     1     3 1      
Արցախ   1                

2010 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 855 մարդ: Հոսպիտալացվել է 625 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 76 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 16 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 21
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 2
Նորածնային պաթոլոգիայի 6
Վերակենդանացման 22
Նյարդաբանության և թերապիայի 3
Մանկ. նյարդաբանական 1
Մանկ. վնասվածքաբանական 3
Աղեստամոքսային 2
Ընդամենը 60

2010 թվականի նոյեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 7278 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 493: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6406 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 709: Նեղ մասնագետներին դիմել է 8869 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 28:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3185 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2670, տնային կանչերի թիվը կազմել է 235, որից 218-ը թերապևտիկ, իսկ 17-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5103 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 440, նեղ մասնագետներին դիմել է 1175 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2382 հիվանդ, գրանցվել է 120 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1303 հիվանդ, գրանցվել է 269 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3520 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1711 հիվանդ, գրանցվել է 155 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1504 մարդ, գրանցվել է 11 տնային կանչ:


2010 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 580 մարդ: Դուրս է գրվել 543 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4512: Գրանցվել է 17 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 46 53 - 443
Կրծքի հասակ 40 40 - 341
Նորածնային պաթոլոգիայի 46 62 - 481
Վերակենդանացման 110 19 17 619
Նյարդաբանական 31 22 - 274
Մանկ. նյարդաբանական 29 40 - 234
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 38 51 - 470
Աղեստամոքսային 32 30 - 278
Թոքային վիրաբուժության 27 33 - 213
Վիրաբուժության 28 35 - 245
Մանկ. վիրաբուժության 46 47 - 262
Մանկ. վնասվածքաբանական 37 31 - 301
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
45 49 - 172
Դիմածնոտային 7 11 - 61
Ընդունարան 18 20 - 118
Ընդամենը 580 543 17 4512

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.           1     1  
Արմավիր 2 9 7 3   5 5 4 5 2
Շիրակ   1 1       1      
Լոռի     1   1     1    
Արագա-
ծոտն
        1   1     2
Արարատ   2 9 2   3 4   4  
Կոտայք 1 1 5 2 2 4   3 3  
Տավուշ     1 1 1         1
Վայոց Ձոր         3          
Սյունիք   1 1         1    
Արցախ                    

2010 թվականի հոկտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 6967 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 408: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6147 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 525: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9684 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 23:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2991 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2830, տնային կանչերի թիվը կազմել է 207, որից 185-ը թերապևտիկ, իսկ 22-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5095 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 341, նեղ մասնագետներին դիմել է 1445 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2582 հիվանդ, գրանցվել է 131 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1052 հիվանդ, գրանցվել է 184 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4007 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1394 հիվանդ, գրանցվել է 92 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1402 մարդ, գրանցվել է 1 տնային կանչ:


2010 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 872 մարդ: Հոսպիտալացվել է 585 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 97 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 97 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 17
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 8
Նորածնային պաթոլոգիայի 2
Վերակենդանացման 22
Մանկ. վիրաբուժության 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 6
Թոքային վիրաբուժության 4
Ընդամենը 66

2010 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 144 երեխա. 68 տղա, 76 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 57-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 25-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 200 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 160 գ քաշով, 38 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.10 4 2 6
02.10 3 3 6
03.10 1 3 4
04.10 2 2 4
05.10 2 6 8
06.10 1 1 2
07.10 4 3 7
08.10 2 2 4
09.10 - 2 2
10.10 4 1 5
11.10 1 1 2
12.10 2 3 5
13.10 4 2 6
14.10 1 - 1
15.10 2 1 3
16.10 - 1 1
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.10 2 2 4
18.10 6 3 9
19.10 1 3 4
20.10 3 4 7
21.10 4 4 8
22.10 4 4 8
23.10 2 4 6
24.10 2 3 5
25.10 3 - 3
26.10 - 3 3
27.10 3 1 4
28.10 2 - 2
29.10 2 5 7
30.10 - 2 2
31.10 1 5 6
Ընդամենը 68 76 144

2010 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 170 երեխա. 86 տղա, 84 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 73-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 31-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 500 գ քաշով, 55 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 860 գ քաշով, 43 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.09 2 1 3
02.09 5 5 10
03.09 1 6 7
04.09 1 2 3
05.09 3 2 5
06.09 1 4 5
07.09 3 2 5
08.09 5 2 7
09.07 2 1 3
10.09 3 6 9
11.09 2 3 5
12.09 2 1 3
13.09 - 2 2
14.09 5 5 10
15.09 3 5 8
16.09 1 5 6
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.09 5 2 7
18.09 4 4 8
19.09 1 3 4
20.09 3 2 5
21.09 2 - 2
22.09 3 4 7
23.09 2 2 4
24.09 3 8 11
25.09 2 3 5
26.09 3 1 4
27.09 5 2 7
28.09 5 2 7
29.09 5 3 8
30.09 4 1 5
Ընդամենը 86 84 170

2010 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 886 մարդ: Հոսպիտալացվել է 560 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 84 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 23 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 19
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 4
Նորածնային պաթոլոգիայի 3
Վերակենդանացման 16
Վիրաբուժության 4
Մանկ. վիրաբուժության 6
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 1
Թոքային վիրաբուժության 4
Ընդամենը 61

2010 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 564 մարդ: Դուրս է գրվել 541 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4490: Գրանցվել է 15 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 69 89 - 785
Կրծքի հասակ 29 41 - 350
Նորածնային պաթոլոգիայի 37 45 - 382
Վերակենդանացման 123 37 11 556
Նյարդաբանական 27 31 - 218
Մանկ. նյարդաբանական 27 33 - 235
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 28 50 4 560
Աղեստամոքսային 26 24 - 283
Թոքային վիրաբուժության 20 20 - 144
Վիրաբուժության 34 23 - 168
Մանկ. վիրաբուժության 51 51 - 277
Մանկ. վնասվածքաբանական 20 26 - 255
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
37 34 - 116
Դիմածնոտային 10 6 - 35
Ընդունարան 26 31 - 126
Ընդամենը 564 541 15 4490

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Մեծ.
նյարդ.
Վի-
րա-
բուժ.
Ըն-
դու-
նա-
րան
Գեղարք.   4 1   2   1   3     2
Արմավիր 7 5 20 3 2 5 4 2 4 3   5
Շիրակ     2           2      
Լոռի   3   2 1 1 3          
Արագա-
ծոտն
  3 3 2 2 3            
Արարատ 6 3 8 5 1 10 5 2     2 5
Կոտայք 6       5   6 3 2      
Տավուշ       4             1  
Վայոց Ձոր           2     2      
Սյունիք   2                   1
Արցախ     2 1         1      

2010 թվականի սեպտեմբեր ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 6420 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 342: Մանկական բաժանմունք է դիմել 5818 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 373: Նեղ մասնագետներին դիմել է 9370 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 18:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2680 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2383, տնային կանչերի թիվը կազմել է 166, որից 149-ը թերապևտիկ, իսկ 17-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4006 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 223, նեղ մասնագետներին դիմել է 1695 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2200 հիվանդ, գրանցվել է 125 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1812 հիվանդ, գրանցվել է 150 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3846 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1540 հիվանդ, գրանցվել է 68 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1446 մարդ, գրանցվել է 1 տնային կանչ:


2010 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 122 երեխա. 60 տղա, 62 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 46-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 17-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 3 կգ 750 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 2 կգ 100 գ քաշով, 46 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.08 - 1 1
02.08 5 2 7
03.08 1 2 3
04.08 5 - 5
05.08 2 2 4
06.08 2 1 3
07.08 1 3 4
08.08 3 1 4
09.08 3 3 6
10.08 - - -
11.08 3 3 6
12.08 - 5 5
13.08 1 1 2
14.08 3 1 4
15.08 3 3 6
16.08 1 - 1
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.08 3 4 7
18.08 1 1 2
19.08 5 3 8
20.08 3 1 4
21.08 5 1 6
22.08 - 1 1
23.08 1 - 1
24.08 2 6 8
25.08 3 - 3
26.08 1 2 3
27.08 1 5 6
28.08 - 3 3
29.08 - 2 2
30.08 2 2 4
31.08 - 3 3
Ընդամենը 60 62 122

2010 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 975 մարդ: Հոսպիտալացվել է 603 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 104 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 24 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 25
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 3
Նորածնային պաթոլոգիայի 5
Վերակենդանացման 30
Վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 5
Աղեստամոքսային 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 4
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Թոքային վիրաբուժության 3
Ընդամենը 80

2010 թվականի օգոստոս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 602 մարդ: Դուրս է գրվել 581 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4561: Գրանցվել է 10 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 75 87 - 695
Կրծքի հասակ 29 31 - 275
Նորածնային պաթոլոգիայի 44 34 - 360
Վերակենդանացման 100 32 9 546
Նյարդաբանական 26 27 - 239
Մանկ. նյարդաբանական 34 42 - 262
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 35 59 1 501
Աղեստամոքսային 20 26 - 208
Թոքային վիրաբուժության 17 23 - 109
Վիրաբուժության 41 46 - 197
Մանկ. վիրաբուժության 56 58 - 340
Մանկ. վնասվածքաբանական 35 35 - 479
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
53 50 - 172
Դիմածնոտային 11 10 - 62
Ընդունարան 26 21 - 116
Ընդամենը 602 581 10 4561

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ընդու-
նարան
Գեղարք.     3   2   1 1    
Արմավիր 4 4 10 5 6 2 5   7 3
Շիրակ       1   1     2  
Լոռի           1   1    
Արագա-
ծոտն
  2 3 1         1  
Արարատ 4 1 12 7 1 10 3 3 5 3
Կոտայք 1   6 3 1   7   3  
Տավուշ     1              
Վայոց Ձոր                    
Սյունիք             1      
Արցախ                    

2010 թվականի օգոստոս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 5125 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 305: Մանկական բաժանմունք է դիմել 4558 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 245: Նեղ մասնագետներին դիմել է 7364 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 28:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2363 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 1471, տնային կանչերի թիվը կազմել է 175, որից 153-ը թերապևտիկ, իսկ 22-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3318 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 145, նեղ մասնագետներին դիմել է 1740 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1410 հիվանդ, գրանցվել է 79 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1240 հիվանդ, գրանցվել է 100 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3407 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1352 հիվանդ, գրանցվել է 73 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 746 մարդ, գրանցվել է 6 տնային կանչ:


2010 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 155 երեխա. 79 տղա, 76 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 51-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 25-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 200 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝1 կգ 300 գ քաշով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.07 3 5 8
02.07 3 3 6
03.07 3 1 4
04.07 3 4 7
05.07 7 3 10
06.07 - - -
07.07 2 3 5
08.07 3 5 8
09.07 4 - 4
10.07 1 - 1
11.07 2 2 4
12.07 3 1 4
13.07 2 1 3
14.07 2 2 4
15.07 4 6 10
16.07 3 2 5
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.07 4 1 5
18.07 1 1 2
19.07 2 2 4
20.07 4 2 6
21.07 2 2 4
22.07 4 4 8
23.07 2 4 6
24.07 1 2 3
25.07 3 3 6
26.07 - 5 5
27.07 1 3 4
28.07 1 3 4
29.07 2 3 5
30.07 3 - 3
31.07 4 3 7
Ընդամենը 79 76 155

2010 թվականի հուլիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 4731 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 299: Մանկական բաժանմունք է դիմել 4244 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 234: Նեղ մասնագետներին դիմել է 8637 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 26:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2112 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2403, տնային կանչերի թիվը կազմել է 162, որից 141-ը թերապևտիկ, իսկ 21-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 3443 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 139, նեղ մասնագետներին դիմել է 1177 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներtextին այցելել է 1401 հիվանդ, գրանցվել է 84 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 801 հիվանդ, գրանցվել է 95 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4111 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1218 հիվանդ, գրանցվել է 74 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 946 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2010 թվականի հուլիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 926 մարդ: Հոսպիտալացվել է 567 հիվանդ, «շտապ օգնության» կողմից բերվել է 104 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 21 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կողմից բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 33
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 12
Նորածնային պաթոլոգիայի 7
Վերակենդանացման 19
Վիրաբուժության 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 3
Թոքային վիրաբուժության 4
Ընդամենը 83

2010 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 110 երեխա. 75 տղա, 35 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 29-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 20-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 200 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝1 կգ քաշով, 36 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.06 5 2 7
02.06 6 1 7
03.06 2 2 4
04.06 2 - 2
05.06 - 2 2
06.06 2 - 2
07.06 1 - 1
08.06 1 1 2
09.06 4 - 4
10.06 5 3 8
11.06 - 2 2
12.06 4 1 5
13.06 1 1 2
14.06 2 - 2
15.06 3 2 5
16.06 4 1 5
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.06 2 2 4
18.06 2 2 4
19.06 5 2 7
20.06 1 1 2
21.06 1 4 5
22.06 1 1 2
23.05 1 1 2
24.06 3 - 3
25.06 2 2 4
26.06 2 1 3
27.06 2 1 3
28.06 5 - 5
29.06 3 - 3
30.06 3 - 3
Ընդամենը 75 35 110

2010 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 932 մարդ: Հոսպիտալացվել է 599 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 84 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 18 մարդ, որից 1-ը մարզից:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 24
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 8
Նորածնային պաթոլոգիայի 5
Վերակենդանացման 15
Վիրաբուժության 1
Աղեստամոքսային 1
Նյարդաբանության և թերապիայի 4
Մանկ. նյարդաբանական 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 4
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
1
Ընդամենը 66

2010 թվականի հունիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 598 մարդ: Դուրս է գրվել 600 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 4958: Գրանցվել է 14 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 73 92 - 829
Կրծքի հասակ 28 45 - 401
Նորածնային պաթոլոգիայի 48 60 - 516
Վերակենդանացման 102 35 14 714
Նյարդաբանական 25 26 - 238
Մանկ. նյարդաբանական 25 35 - 240
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 43 62 - 484
Աղեստամոքսային 31 27 - 319
Թոքային վիրաբուժության 24 26 - 153
Վիրաբուժության 9 7 - 73
Մանկ. վիրաբուժության 46 46 - 257
Մանկ. վնասվածքաբանական 26 28 - 237
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
69 63 - 231
Դիմածնոտային 30 28 - 154
Ընդունարան 19 20 - 112
Ընդամենը 598 600 14 4958

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մանկ.
նյարդ.
Ըն-
դու-
նա-
րան
Գեղարք.     1 1       1    
Արմավիր 4 2 12 9 7 7 9 3 10 3
Շիրակ 2         1     1  
Լոռի           2 1 1    
Արագա-
ծոտն
    6 1 2 5     1  
Արարատ 3 1 15 8 3 12 3 2 2 1
Կոտայք 2   7 3 2 1 7   2  
Տավուշ   1 1              
Վայոց Ձոր     1       1      
Սյունիք                    
Արցախ   1                

2010 թվականի հունիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 7490 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 427: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6355 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 420: Նեղ մասնագետներին դիմել է 11959 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 27:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3214 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2976, տնային կանչերի թիվը կազմել է 217, որից 203-ը թերապևտիկ, իսկ 14-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4907 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 257, նեղ մասնագետներին դիմել է 2498 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2523 հիվանդ, գրանցվել է 115 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1448 հիվանդ, գրանցվել է 163 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4900 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1753 հիվանդ, գրանցվել է 109 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1585 մարդ, գրանցվել է 13 տնային կանչ:


2010 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 124 երեխա. 70 տղա, 54 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 46-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 17-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 4 կգ 600 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝1 կգ 750 գ քաշով, 42 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.05 1 4 5
02.05 1 - 1
03.05 4 1 5
04.05 5 2 7
05.05 1 2 3
06.05 1 1 2
07.05 - 1 1
08.05 4 3 7
09.05 2 - 2
10.05 2 2 4
11.05 1 1 2
12.05 5 1 6
13.05 2 1 3
14.05 - - -
15.05 1 4 5
16.05 1 - 1
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.05 2 1 3
18.05 3 2 5
19.05 3 1 4
20.05 4 3 7
21.05 3 3 6
22.05 3 - 3
23.05 1 3 4
24.05 1 1 2
25.05 3 1 4
26.05 4 3 7
27.05 3 3 6
28.05 3 2 5
29.05 3 1 4
30.05 1 5 6
31.05 2 2 4
Ընդամենը 70 54 124

2010 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 905 մարդ: Հոսպիտալացվել է 610 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 103 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 17 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 28
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 7
Նորածնային պաթոլոգիայի 7
Վերակենդանացման 29
Վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 5
Մանկ. նյարդաբանական 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 5
Թոքային վիրաբուժության 2
Ընդամենը 86

2010 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 609 մարդ: Դուրս է գրվել 602 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 5590: Գրանցվել է 9 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 91 101 - 836
Կրծքի հասակ 41 47 - 419
Նորածնային պաթոլոգիայի 54 65 - 522
Վերակենդանացման 109 29 9 784
Նյարդաբանական 33 28 - 334
Մանկ. նյարդաբանական 45 54 - 422
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 28 49 - 603
Աղեստամոքսային 26 23 - 299
Թոքային վիրաբուժության 22 28 - 213
Վիրաբուժության 15 18 - 145
Մանկ. վիրաբուժության 43 48 - 310
Մանկ. վնասվածքաբանական 26 32 - 333
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
45 47 - 171
Դիմածնոտային 14 17 - 80
Ընդունարան 17 19 - 119
Ընդամենը 609 602 9 5590

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մեծ.
նյարդ.
Մանկ.
նյարդ.
Վի-
րա-
բուժ.
Ըն-
դու-
նա-
րան
Գեղարք.       1 1         2    
Արմավիր 7 7 12 5 5 9 5 1 1 9 2 1
Շիրակ           1       3 1  
Լոռի 1             1        
Արագա-
ծոտն
  2 3     5 2     1    
Արարատ 3   14 8 3 11 3 3 2 3 2 5
Կոտայք 1   7 2 2   7     1 1  
Տավուշ   1 1                  
Վայոց Ձոր     1                  
Սյունիք   1                    
Արցախ   2                    

2010 թվականի մայիս ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 7850 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 683: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6481 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 589: Նեղ մասնագետներին դիմել է 11463 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 22:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3297 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2929, տնային կանչերի թիվը կազմել է 249, որից 227-ը թերապևտիկ, իսկ 22-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 5065 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 370, նեղ մասնագետներին դիմել է 2251 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2631 հիվանդ, գրանցվել է 156 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1416 հիվանդ, գրանցվել է 219 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4753 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1922 հիվանդ, գրանցվել է 127 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1530 մարդ, գրանցվել է 8 տնային կանչ:


2010թ. մայիսի 12-ին տեղի ունեցավ Երևանի «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոնի ծննդատան մանկաբարձական բաժանմունքի բացման արարողությունը, որին մասնակցել են Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ՀՀ առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը, ինչպես նաև «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները: Նշենք, որ ծննդատունը կառուցվել է 1992թ. և տարիներ շարունակ զուրկ է եղել ջեռուցումից, սակայն ներկայումս «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Մեծ Բրիտանիայի տեղական մարմնի հովանավորությամբ կենտրոնում իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ, որոնց ընթացքում անցկացվել է ջեռուցման նոր համակարգ, իրականացվել է հատակների, դռների, պատուհանների նորոգում, տեղադրվել է օդորակման համակարգ: Բաժանմունքը ձեռք է բերել նաև նոր սարքավորումներ:
Ծրագրի սկիզբը դրվել է 2009թ. սեպտեմբերին, իսկ 2010թ. ապրիլին վերանորոգման աշխատանքներն ավարտին են հասցվել: Աշխատանքներն ընթացել են 2 փուլով: Առաջին փուլի ընթացքում վերանորոգվել է բժշկական կենտրոնի երրորդ հարկը, քանի որ ծնարաններն ու վիրահատարանները գտնվում էին ոչ բարվոք վիճակում, իսկ երկրորդ փուլում վերանորոգվել է կենտրոնի երկրորդ հարկը:
MEDIAINFORM


2010 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 128 երեխա. 71 տղա, 57 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 53-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 27-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է աղջիկ՝ 4 կգ 260 գ քաշով, 52 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 530 գ քաշով, 29 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.04 - 3 3
02.04 3 1 4
03.04 5 3 8
04.04 1 1 2
05.04 2 2 4
06.04 1 3 4
07.04 2 1 3
08.04 2 3 5
09.04 3 2 5
10.04 5 1 6
11.04 2 2 4
12.04 3 - 3
13.04 4 - 4
14.04 2 2 4
15.04 3 5 8
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
16.04 - - -
17.04 1 4 5
18.04 - 1 1
19.04 2 3 5
20.04 1 3 4
21.04 3 2 5
22.04 4 1 5
23.04 5 1 6
24.04 1 - 1
25.04 3 - 3
26.04 1 6 7
27.04 2 2 4
28.04 2 1 3
29.04 4 3 7
30.04 4 1 5
Ընդամենը 71 57 128

2010 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 964 մարդ: Հոսպիտալացվել է 676 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 111 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 20 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 36
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 4
Նորածնային պաթոլոգիայի 1
Վերակենդանացման 26
Վիրաբուժության 1
Մանկ. վիրաբուժության 9
Մանկ. նյարդաբանական 9
Թոքային վիրաբուժության 3
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Ընդամենը 91

2010 թվականի ապրիլ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 674 մարդ: Դուրս է գրվել 718 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 6288: Գրանցվել է 14 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 85 111 - 1010
Կրծքի հասակ 42 51 - 463
Նորածնային պաթոլոգիայի 77 113 1 764
Վերակենդանացման 114 33 12 813
Նյարդաբանական 27 35 - 315
Մանկ. նյարդաբանական 47 52 1 397
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 38 53 - 580
Աղեստամոքսային 20 30 - 257
Թոքային վիրաբուժության 25 27 - 189
Վիրաբուժության 35 48 - 351
Մանկ. վիրաբուժության 37 46 - 252
Մանկ. վնասվածքաբանական 34 28 - 406
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
40 33 - 127
Դիմածնոտային 29 30 - 160
Ընդունարան 24 28 - 204
Ընդամենը 674 718 14 6288

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կեն.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մեծ.
նյարդ.
Մանկ.
նյարդ.
Վի-
րա-
բուժ.
Ըն-
դու-
նա-
րան
Գեղարք.   2 2 1 2     1   3    
Արմավիր 6 6 10 8 6 8 7   2 8 2 3
Շիրակ 2         2       4 2  
Լոռի 1     2       1   1 1  
Արագա-
ծոտն
1 2 5 1   8 2 1        
Արարատ 8 1 13 7 3 15 3 1 3 3   5
Կոտայք 3   8   1 2 9       1  
Տավուշ     1             2    
Վայոց Ձոր             1       1  
Սյունիք   1         2       1  
Արցախ   1       1            

2010 թվականի ապրիլ ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 8074 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 541: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6027 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 695: Նեղ մասնագետներին դիմել է 11108 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 24:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3446 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3924, տնային կանչերի թիվը կազմել է 280, որից 261-ը թերապևտիկ, իսկ 19-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4600 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 433, նեղ մասնագետներին դիմել է 1496 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2704 հիվանդ, գրանցվել է 149 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1427 հիվանդ, գրանցվել է 262 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 4196 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1924 հիվանդ, գրանցվել է 131 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1492 մարդ, գրանցվել է 5 տնային կանչ:


2010 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 122 երեխա. 66 տղա, 56 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 45-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 28-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 650 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 560 գ քաշով, 28 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.03 2 1 3
02.03 3 - 3
03.03 3 5 8
04.03 1 2 3
05.03 1 1 2
06.03 3 1 4
07.03 3 1 4
08.03 - 1 1
09.03 5 2 7
10.03 6 1 7
11.03 2 2 4
12.03 2 2 4
13.03 - - -
14.03 3 2 5
15.03 - 1 1
16.03 2 2 4
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.03 2 3 5
18.03 2 2 4
19.03 4 1 5
20.03 2 1 3
21.03 - - -
22.03 2 3 5
23.03 3 2 5
24.03 2 2 4
25.03 - 6 6
26.03 3 2 5
27.03 1 2 3
28.03 5 - 5
29.03 2 1 3
30.03 2 2 4
31.03 - 5 5
Ընդամենը 66 56 122

2010 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 724 մարդ: Դուրս է գրվել 651 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 6209: Գրանցվել է 12 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 98 112 - 1049
Կրծքի հասակ 51 53 - 487
Նորածնային պաթոլոգիայի 85 91 - 947
Վերակենդանացման 144 30 10 756
Նյարդաբանական 30 33 - 342
Մանկ. նյարդաբանական 35 42 - 382
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 35 47 2 480
Աղեստամոքսային 36 40 - 422
Թոքային վիրաբուժության 27 35 - 189
Վիրաբուժության 48 35 - 279
Մանկ. վիրաբուժության 44 48 - 284
Մանկ. վնասվածքաբանական 19 16 - 227
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
27 27 - 81
Դիմածնոտային 22 21 - 98
Ընդունարան 23 21 - 186
Ընդամենը 724 651 12 6209

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքա-
յին
վիրա-
բուժ.
Սո-
մա-
տիկ
Վե-
րա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Մեծ.
նյարդ.
Մանկ.
նյարդ.
Վի-
րա-
բուժ.
Ըն-
դու-
նա-
րան
Գեղարք.       2     2     1 1 1
Արմավիր 3 5 11 3   9 5 3 2 4 4 3
Շիրակ 1       2              
Լոռի             1          
Արագա-
ծոտն
    2 1 3              
Արարատ 6 2 9 3   7 4 2 1 5 3 2
Կոտայք   3 7   1 7 6 3   4   2
Տավուշ       1                
Վայոց Ձոր           1       2    
Սյունիք     1                  
Արցախ                   1    

2010 թվականի մարտ ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1000 մարդ: Հոսպիտալացվել է 725 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 119 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 22 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 38
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 1
Նորածնային պաթոլոգիայի 5
Վերակենդանացման 32
Վիրաբուժության 3
Մանկ. վիրաբուժության 2
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 6
Թոքային վիրաբուժության 5
Մանկ. վնասվածքաբանական 2
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 97

2010 թվականի մարտ ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 8725 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 560: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6495 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 754: Նեղ մասնագետներին դիմել է 11454 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 40:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 4005 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3711, տնային կանչերի թիվը կազմել է 300, որից 269-ը թերապևտիկ, իսկ 31-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4845 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 456, նեղ մասնագետներին դիմել է 2145 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2663 հիվանդ, գրանցվել է 162 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1650 հիվանդ, գրանցվել է 298 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3824 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 2057 հիվանդ, գրանցվել է 129 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1774 մարդ, գրանցվել է 9 տնային կանչ:


2010 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 115 երեխա. 65 տղա, 50 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 33-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 23-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 300 գ քաշով, 54 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է աղջիկ՝ 1 կգ 980 գ քաշով, 44 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.02 4 2 6
02.02 3 2 5
03.02 1 1 2
04.02 2 4 6
05.02 3 1 4
06.02 2 2 4
07.02 2 - 2
08.02 1 3 4
09.02 - 1 1
10.02 - 2 2
11.02 - 1 1
12.02 2 2 4
13.02 3 5 8
14.02 7 1 8
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
15.02 3 3 6
16.02 - 2 2
17.02 3 1 4
18.02 2 1 3
19.02 3 1 4
20.02 4 - 4
21.02 5 2 7
22.02 1 - 1
23.02 3 2 5
24.02 4 2 6
25.02 3 3 6
26.02 1 1 2
27.02 2 2 4
28.02 1 3 4
Ընդամենը 65 50 115

2010 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 456 մարդ: Դուրս է գրվել 420 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 3893: Գրանցվել է 11 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 54 62 - 628
Կրծքի հասակ 28 25 - 229
Նորածնային պաթոլոգիայի 34 50 - 449
Վերակենդանացման 95 30 11 565
Նյարդաբանական 26 29 - 314
Մանկ. նյարդաբանական 30 34 - 250
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 20 33 - 282
Աղեստամոքսային 28 27 - 245
Թոքային վիրաբուժության 25 25 - 150
Վիրաբուժության 9 10 - 94
Մանկ. վիրաբուժության 35 28 - 198
Մանկ. վնասվածքաբանական 12 12 - 212
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
28 30 - 95
Դիմածնոտային 11 9 - 55
Ընդունարան 21 16 - 127
Ընդամենը 456 420 11 3893

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Թոքային
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Մանկ.
նյարդ.
Գեղարք.     3 1 1        
Արմավիր 2 2 13 5 2 3 1 7 7
Շիրակ 1                
Լոռի     1           1
Արագածոտն     1         1  
Արարատ 5 1 11 3 2 4 3   5
Կոտայք   1 4 5   2 2   4
Տավուշ       1          
Վայոց Ձոր               1  
Սյունիք 1                
Արցախ               9 1

2010 թվականի փետրվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 1220 մարդ: Հոսպիտալացվել է 457 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 55 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 9 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 11
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 3
Նորածնային պաթոլոգիայի -
Վերակենդանացման 17
Վիրաբուժության -
Մանկ. վիրաբուժության 4
Նյարդաբանության և թերապիայի 2
Մանկ. նյարդաբանական 1
Թոքային վիրաբուժության 6
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 46

2010 թվականի փետրվար ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 7332 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 433: Մանկական բաժանմունք է դիմել 6467 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 475: Նեղ մասնագետներին դիմել է 10554 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 30:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 3652 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 3647, տնային կանչերի թիվը կազմել է 198, որից 178-ը թերապևտիկ, իսկ 20-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 4507 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 285, նեղ մասնագետներին դիմել է 1957 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 2031 հիվանդ, գրանցվել է 144 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 1960 հիվանդ, գրանցվել է 190 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 3437 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1649 հիվանդ, գրանցվել է 111 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1513 մարդ, գրանցվել է 10 տնային կանչ:


2010 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 649 մարդ: Հոսպիտալացվել է 427 հիվանդ, «շտապ օգնության» կանչով բերվել է 66 մարդ, հոսպիտալացումից հրաժարվել է 20 մարդ:

Բաժանմունքներ ՇԲՕ-ի կանչով բերված հիվանդների քանակը
Սոմատիկ 12
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 1
Նորածնային պաթոլոգիայի 4
Վերակենդանացման 14
Վիրաբուժության -
Մանկ. վիրաբուժության 7
Նյարդաբանության և թերապիայի 1
Մանկ. նյարդաբանական 3
Թոքային վիրաբուժության 3
Աղեստամոքսային 1
Ընդամենը 46

2010 թվականի հունվար ամսին «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի պոլիկլինիկաների մեծահասակների բաժանմունք այցելել է 7903 հիվանդ, իսկ տնային կանչերի թիվը կազմել է 338: Մանկական բաժանմունք է դիմել 3251 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 350: Նեղ մասնագետներին դիմել է 7036 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 36:
«Արտաշիսյան» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին դիմել է 2127 հիվանդ, նեղ մասնագետներին՝ 2838, տնային կանչերի թիվը կազմել է 165, որից 145-ը թերապևտիկ, իսկ 20-ը նեղ մասնագիտական ուղղվածություն են ունեցել:
Մանկական բաժանմունք է դիմել 2488 հիվանդ, տնային կանչերի թիվը կազմել է 208, նեղ մասնագետներին դիմել է 596 հիվանդ:
«Արշակունյանց» պոլիկլինիկայի մեծահասակների բաժանմունքի թերապևտներին այցելել է 1293 հիվանդ, գրանցվել է 96 տնային կանչ:
Մանկական բաժանմունք դիմել է 763 հիվանդ, գրանցվել է 142 տնային կանչ:
Մանկական և մեծահասակների բաժանմունքներում նեղ մասնագետներին դիմել է 2517 հիվանդ:
«Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկայի թերապևտներին դիմել է 1063 հիվանդ, գրանցվել է 97 տնային կանչ, նեղ մասնագետներին դիմել է 1085 մարդ, գրանցվել է 16 տնային կանչ:


2010 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ դիմել է 427 մարդ: Դուրս է գրվել 349 հիվանդ, մահճակալ/օրերի քանակը` 3704: Գրանցվել է 14 մահվան դեպք:

Բաժանմունքներ Ընդունվել է Դուրս է գրվել Այդ թվում
մահ
Մահճակալ/օր
Սոմատիկ 42 50 - 467
Կրծքի հասակ 26 29 - 272
Նորածնային պաթոլոգիայի 43 34 - 319
Վերակենդանացման 81 25 14 637
Նյարդաբանական 39 34 - 430
Մանկ. նյարդաբանական 25 28 - 227
Մանկ. նեյրովիրաբուժության 26 27 - 390
Աղեստամոքսային 19 12 - 212
Թոքային վիրաբուժության 32 30 - 177
Վիրաբուժության 16 11 - 98
Մանկ. վիրաբուժության 33 28 - 167
Մանկ. վնասվածքաբանական 9 4 - 117
Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների
18 16 - 70
Դիմածնոտային 8 7 - 38
Ընդունարան 10 14 - 83
Ընդամենը 427 349 14 3704

Նույն ժամանակահատվածում դուրս գրվածների թիվն` ըստ մարզերի, հետևյալն է.

  Մանկ.
վիրա-
բուժ.
Սոմա-
տիկ
Վերա-
կենդ.
Մանկ.
վնաս-
վածք.
Նեյրո-
վիրա-
բուժ.
Աղե-
ստամ.
Նորա-
ծնային
պաթո-
լոգիա
Մանկ.
նյարդ.
Գեղարք.   2 1          
Արմավիր 3 7   1 2 1 5 5
Շիրակ 1              
Լոռի     1          
Արագածոտն               2
Արարատ 2 9 3 2 2 3 7 4
Կոտայք   3 3 3     4 3
Տավուշ     1          
Վայոց Ձոր             2  
Սյունիք 1              

2010 թվականի հունվար ամսվա տվյալներով «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի ծննդատանը ծնվել է 126 երեխա. 66 տղա, 60 աղջիկ: Ծնված երեխաներից 33-ը եղել են հանրապետության մարզերից, 23-ը ծնվել են կեսարյան հատման ճանապարհով:
Ամենամեծ կշռով երեխան եղել է տղա՝ 4 կգ 400 գ քաշով, 53 սմ հասակով:
Ամենաթեթև կշռով նորածինը եղել է տղա՝ 1 կգ քաշով, 38 սմ հասակով:

Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
01.01 4 2 6
02.01 3 2 5
03.01 1 1 2
04.01 2 4 6
05.01 3 1 4
06.01 2 2 4
07.01 2 - 2
08.01 1 3 4
09.01 - 1 1
10.01 - 2 2
11.01 - 1 1
12.01 2 2 4
13.01 3 5 8
14.01 7 1 8
15.01 3 3 6
16.01 - 2 2
Ամսաթիվ Տղա Աղջիկ Ընդամենը
17.01 2 2 4
18.01 1 - 1
19.01 1 4 5
20.01 - 4 4
21.01 3 - 3
22.01 4 3 7
23.01 2 1 3
24.01 1 - 1
25.01 5 4 9
26.01 1 - 1
27.01 8 1 9
28.01 3 3 6
29.01 - 2 2
30.01 1 4 5
31.01 1 - 1
Ընդամենը 66 60 126

Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ստացողի էլ. հասցեն*
 

ՕՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մուտք

Գրանցվել  Մոռացել եք գաղտնաբառը?
Некоторые функции сайта доступны только авторизованным пользователям
Искать статьи по датам
Գ  Ո  Վ  Ա  Զ  Դ
  • Prom Expo LLC
  • PR-Агентство «Delta Beta»
  • Общество содействия меценатству и благотварительности им. И.К.Айвазовского
  • НИИ курортологии и физической медицины